ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (WHISTLEBLOWING, Ν 4990/2022) – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Υ.Π.Π.Α)

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Το προτεινόμενο διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αναφορικά με το Σύστημα προστασίας μαρτύρων/πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος (whistleblowing).

Έμπειροι εκπαιδευτές αναλύουν τις υποχρεώσεις δημοσίων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων κατά την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου (ΕΕ) 2019/1937, τον ελληνικό Νόμο 4990/2022, την ΚΥΑ 47312/2023 κ.λπ, αξιοποιώντας τα πρακτικά εργαλεία διαχείρισης εξωτερικών και εσωτερικών αναφορών και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (casestudies).

Παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος μετά από εξετάσεις.

Οφέλη
Τα κύρια οφέλη που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες είναι τα εξής:

 1. Θα αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όσο και με τις βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση ή βελτίωση του συστήματος whistleblowing στον φορέα τους.
 2. Θα εκπαιδευθούν πως να διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α) αποκτώντας πιστοποιητικό κατάρτισης
 3. Θα αποκτήσουν πρακτική εξοικείωση με τα εξειδικευμένα λογισμικά εργαλεία, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και συνολικά τις διαδικασίες διαχείρισης των αναφορών.
 4. Θα μάθουν πώς να αποφεύγουν νομικούς και άλλους κινδύνους τόσο για τους ίδιους όσο και για τις εταιρίες τους.
 5. Θα ενισχύσουν την εταιρική διακυβέρνηση και την κουλτούρα ακεραιότητας των εταιριών τους.
 6. Θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν επαγγελματικά ως Υ.Π.Π.Α, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης.

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων με ρόλο Υ.Π.Π.Α.
 • Μέλη των Επιτροπών Διαχείρισης Αναφορών περί whistleblowing
 • Μέλη ΔΣ και Επιτροπών Ελέγχου
 • Υπευθύνους Προσωπικού, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικούς Ελεγκτές, Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων (DataProtectionOfficers)
 • Δικηγόρους, Νομικούς Συμβούλους Εταιριών
 • Συμβούλους Ακεραιότητας και στελέχη του Δημοσίου

Εισηγητές: 

Δρ. Βασίλης Σταματόπουλος, Whistleblowing Expert, co-founder Fraud Line Whistleblowing Services

Δρ Λεωνίδας Κανέλλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Συγγραφέας, Πιστοποιημένος DPO

Χριστίνα Παπαζησίμου, Νομικός Σύμβουλος με εξειδίκευση στο whistleblowing, cofounder Fraud Line Whistleblowing Services

Ανδρέας Πολυκάρπου, Risk Analyst, GDPR Trainer

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 30-05-2024 15:00
Λήξη 31-05-2024 20:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas