ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ [ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (AK)] – ΠΩΛΗΣΗ / ΈΡΓΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΜΙΣΘΩΣΗ

TUV Hellas newΣτόχοι Σεμιναρίου

 • Ανάλυση γενικών διατάξεων ΑΚ με οριζόντια εφαρμογή σε οποιοδήποτε τύπο εμπορικής σύμβασης (B2B Contracts).
 • Ανάλυση ειδικών διατάξεων ΑΚ ανάλογα με τον επιλεχθέντα τύπο της εμπορικής σύμβασης που θα εκπληρώσει την συναλλαγή. Συγκεκριμένα, εξειδικεύονται οι υφιστάμενες ιδιαιτερότητες (νομοθετικές ρυθμίσεις) για την πώληση, την μίσθωση, του έργου (εργολαβία) και της παροχής υπηρεσίας.
 • Μικτές εμπορικές συμβάσεις (έννοια – περιπτωσιολογία – άτυπες συμβατικές κατασκευές – διαχείριση).

Περιεχόμενα σεμιναρίου

 • Διαδικασία σύναψης της σύμβασης (ευθύνη από διαπραγματεύσεις, Προκαταρκτικές συμβάσεις και άλλα συναλλακτικά μορφώματα (προσύμφωνο, επιστολή προθέσεων, Memorandum of Understanding – MoU).
 • Η αστική σύμβαση (συστατικά στοιχεία της σύμβασης – πρόταση & αποδοχή).
 • Ερμηνεία Συμβάσεων (μεθοδολογία – σχετικά εργαλεία).
 • Όροι που πρέπει να προστίθενται στις συμβάσεις (ρήτρα εχεμύθειας/εμπιστευτικότητας, ρήτρα ανωτέρας βίας, ρήτρες για τα IPRs (Intellectual Property Rights), ρήτρες ανταγωνισμού, ρήτρες μονομερούς αποδέσμευσης).
 • Πώληση (έννοια & αντικείμενο – δικαιώματα των μερών – ανώμαλη εξέλιξη).
 • Μίσθωση (εμπορικές & επαγγελματικές μισθώσεις – συνήθεις & εξαιρετικοί όροι – ανώμαλη εξέλιξη).
 • Έργο (έννοια – βασικά χαρακτηριστικά – δικαιώματα των μερών – ανώμαλη εξέλιξη).
 • Παροχή υπηρεσίας (βασικά χαρακτηριστικά – ομοιότητες & διαφορές με τη σύμβαση έργου – δικαιώματα μερών – ανώμαλη εξέλιξη).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δικηγόροι / In-house Counsel.
 • Ειδικοί σύμβουλοι που συμμετέχουν ως εξωτερικοί partners στην εκτέλεση εμπορικών συμβάσεων.
 • Εταιρικοί διευθυντές και στελέχη διευθύνσεων οικονομικού – προμηθειών επιχειρήσεων.

Σημείωση: Η δομή του εν λόγω σεμιναρίου αποσκοπεί σε upskilling των συμμετεχόντων.

Εισηγητές: Ανέστης Λελίδης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 25-06-2024 16:00
Λήξη 26-06-2024 20:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ανέστης Λελίδης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas