ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες
Στη σύγχρονη εποχή μας εκδηλώνεται μια ανησυχητική τάση παράνομων / εγκληματικών συμπεριφορών, κυρίως σε βάρος της ζωής και της περιουσίας, που δημιουργούν φοβία και ανασφάλεια σε Φορείς, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και λοιπές εγκαταστάσεις.

Η ανασφάλεια και η φοβία αυτή αφορά τόσον τους υπευθύνους / εμπλεκόμενους στην ασφάλεια, όσον και τον κάθε εργαζόμενο στους παραπάνω χώρους.

Όλος αυτός ο πληθυσμός θα πρέπει να αποκτήσει μία στοιχειώδη γνώση για την υφιστάμενη κατάσταση της εγκληματικότητας, να υιοθετήσει την ανάλογη κουλτούρα ασφάλειας και να λάβει την απαραίτητη γνώση, ώστε να μπορεί να συμβάλει στην ασφάλεια του επαγγελματικού του χώρου, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα τη δική του ή άλλων τρίτων προσώπων.

Στόχοι Σεμιναρίου
Το σεμινάριο στοχεύει να αναβαθμίσει τους καταρτιζόμενους, ώστε:

α) Σε επίπεδο γνώσεων

Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την εγκληματικότητα, για τις κυριότερες έννοιες του πεδίου της ασφάλειας και για τις κυριότερες κακόβουλες ανθρωπογενείς ενέργειες κατά ζωής και περιουσίας.

β) Σε επίπεδο ικανοτήτων

Να μπορούν:
- να αναγνωρίσουν εύκολα τα ύποπτα άτομα και τις ύποπτες καταστάσεις
- διατηρούν την ψυχραιμία τους και να είναι παρατηρητικοί, και
- να ενεργούν ό,τι επιβάλλεται σε συντρέχουσα περίπτωση

γ) Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών

- Να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα ασφάλειας, υιοθετώντας / ενισχύοντας την ανάλογη κουλτούρα ασφάλειας
- Να προσαρμόζουν ανάλογα την καθημερινή τους συμπεριφορά, κίνηση και αντιδράσεις τους στους χώρους εργασίας τους, προς εντοπισμό τυχόν ύποπτης κατάστασης.
- Να μεταλαμπαδεύσουν, την κουλτούρα ασφάλειας που απέκτησαν / ενίσχυσαν και σε άλλους.

Απευθύνεται σε
- Υπευθύνους Ασφαλείας εγκαταστάσεων (που δεν ανήκουν στο φυλακτικό προσωπικό αλλά τους έχει ανατεθεί, πλέον των λοιπών καθηκόντων τους και το ζήτημα της ασφάλειας του Φορέα τους)
- Επόπτες / Αρχιφύλακες (προϊσταμένους) προσωπικού ΙΕΠΥΑ (Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας)
- Επικεφαλής ομάδας ασφαλείας
- Προσωπικό ΙΕΠΥΑ /Ιδιωτικούς Φύλακες
- Κάθε εργαζόμενο σε Οργανισμό, Φορέα, Επιχείρηση και λοιπές Εγκαταστάσεις, που είναι εν δυνάμει πιθανοί στόχοι.

Οφέλη για τον συμμετέχοντα
Για τα μεμονωμένα άτομα (επαγγελματιών ή μη):
- Κατανόηση του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφάλειας και των παραγόντων που συμβάλλουν στην εγκληματικότητα
- Αναγνώριση των ανθρωπογενών απειλών και κινδύνων
- Απόκτηση κουλτούρας ασφάλειας

Για τις Επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.λ.π.:
- Ευαισθητοποίηση τόσον των εμπλεκόμενων προσώπων στην ασφάλεια, όσον και του λοιπού εργαζόμενου προσωπικού
- Εντοπισμός των ύποπτων καταστάσεων προς αποφυγή συνεπειών σε βάρος της ζωής κάθε ευρισκόμενου στην εγκατάσταση, ως και της περιουσίας
- Άρση του αισθήματος ανασφάλειας των εργαζομένων

Εισηγητής: Χρήστος Δακουράς, ΜΑ Πολιτική και Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αστυν. Διευθυντής εα

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 27-06-2024 09:00
Λήξη 27-06-2024 14:30
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Χρήστος Δακουράς
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas