ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ COACHING ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες και Στόχοι

“Με το coaching, τα τελευταία 50 χρόνια,διευκολύνουμε τους ανθρώπους να ξεκαθαρίσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους, να διαχειριστούν τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους, να ελέγξουν τις πεποιθήσεις, τις υποθέσεις και τις ερμηνείες τους, να αναγνωρίσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, να αποκτήσουν καλύτερη επίγνωση των καταστάσεων που βιώνουν, να πάρουν μελετημένες αποφάσεις, να σχεδιάσουν διεξοδικές δράσεις και να πορευθούν σε δικούς τους δρόμους επιτυχίας, ευτυχίας και ισορροπίας στην ζωή και στην εργασία, αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας το δικό τους δυναμικό.” Μανόλης Καλογεράκης

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις του coaching καθώς και τα αποτελέσματα που μπορούν να πετύχουν στην εργασία τους άμεσα και μελλοντικά, αξιοποιώντας το για τον εαυτό τους και για τους ανθρώπους της επαγγελματικής τους ομάδας και της επιχείρησης γενικότερα.
  • Αξιοποιούν τεχνικές, μεθόδους και μοντέλα coaching τα οποία θα τους διευκολύνουν να αντιμετωπίζουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά προκλήσεις της εργασίας, να πραγματοποιούν και να διαχειρίζονται αλλαγές με επιτυχία, να λαμβάνουν εύστοχα αποφάσεις, καθώς και να θέτουν σωστά και να πετυχαίνουν υψηλούς στόχους.
  • Κατανοούν την πολυδιάστατη ανθρώπινη φύση & λειτουργία, να ελέγχουν συνειδητά τον εαυτό τους και να επιδιώκουν συστηματικά με εφικτό τρόπο την ισορροπία μεταξύ προσωπικής & εργασιακής ζωής.
  • Γνωρίζουν την αναπτυξιακή νοοτροπία και να προσδιορίζουν τις θεμελιώδεις δεξιότητες που χρειάζεται να καλλιεργήσει ένας coach.

Μεθοδολογία

Η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη ικανοτήτων και ο επαναπροσδιορισμός της στάσης απέναντι στα πράγματα, επιτυγχάνονται με εξαιρετικά αποτελεσματικές μεθόδους όπως η ανάλυση περιπτώσεων, η διήγηση ιστοριών, οι βιωματικές ασκήσεις, η χρήση video και φωτογραφιών κ.α. Έτσι αφομοιώνονται εύκολα και ευχάριστα τα εκπαιδευτικά μηνύματα και δημιουργούνται στους συμμετέχοντες οι απαραίτητες επιγνώσεις, οι οποίες θα τους οδηγήσουν σε δράσεις.

Απευθύνεται σε

  • Εργαζομένους και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να αξιοποιήσουν το coaching για να αυξήσουν εντυπωσιακά την αποτελεσματικότητα τους στη εργασία, να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους συνεργάτες τους, να ενισχύσουν την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση τους καθώς και να αξιοποιήσουν το self-coaching για ισορροπημένη καθημερινότητα με επιτυχίες, στην εργασία και στην προσωπική ζωή.
  • Ελεύθερους επαγγελματίες και ηγετικά στελέχη που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες coaching για να εξελιχθούν στον ηγέτη-coach που απαιτεί η εποχή μας καθώς και να θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη κουλτούρας coaching στην επιχείρηση τους.

Εισηγητής: Μανόλης Καλογεράκης, Personal, executive & team Coach ICF, ACC, Πιστοποιημένος εκπαιδευτής EOΠΠΕΠ, Διπλ. Εθν. Μετσοβίου Πολυτεχνείου ΜSc

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 24-04-2024 09:00
Λήξη 25-04-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Μανόλης Καλογεράκης
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas