ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες 

Ένα βασικό ζητούμενο στην ανάπτυξη μιας καμπάνιας επικοινωνίας είναι να ακολουθεί ένα στρατηγικό πλάνο, το οποίο λαμβάνει υπόψη τη γενικότερη στρατηγική μιας εταιρείας ή οργανισμού, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε όλους όσοι καλούνται να αναπτύξουν επικοινωνιακές δράσεις και αναλύει ζητήματα που επηρεάζουν την επιτυχία της επικοινωνίας. Οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν σε βάθος τις τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων, τον τρόπο αντίδρασης σε συνθήκες κρίσης ή σε απρόβλεπτες καταστάσεις, τις προσεγγίσεις απέναντι σε συγκεκριμένες προκλήσεις.

Μεταξύ άλλων αναλύονται ζητήματα όπως η ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού, η τμηματοποίηση και στόχευση σε συγκεκριμένες ομάδες κοινού, η έννοια του branding και της φήμης. Παράλληλα, παρουσιάζονται πραγματικά case studies και πραγματοποιούνται ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν στην πράξη τα σημαντικότερα θεωρητικά ζητήματα.

Περιεχόμενα
1) Η έννοια της Στρατηγικής: a) Τρόποι επιλογής στρατηγικές b) Στρατηγικές κατευθύνσεις c) Η στρατηγική στο πεδίο της επικοινωνίας
2) Στρατηγικές ανάπτυξης καμπανιών επικοινωνίας a) Κάλυψη vs συχνότητα b) Τμηματοποίηση c) Στόχευση d) Τοποθέτηση
3) Στρατηγικές ανταγωνισμού
4) Branding a) Η σημασία της εταιρικής φήμης b) Το χτίσιμο ενός Brand c) Brand Equity
5) Ψηφιακή στρατηγική επικοινωνίας a) Επιλογή δικτύων και πλατφορμών b) Στρατηγική επικοινωνίας και social media c) Αξιοποιώντας τους influencers
6) Πρακτική άσκηση με βάση πραγματικά παραδείγματα

Απευθύνεται σε: 

• Στελέχη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
• Διευθύνοντες Συμβούλους επιχειρήσεων (CEO’s)
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Στελέχη Μάρκετινγκ

Εισηγητές: Γιώργος Φρίγκας, Δημήτρης Πεφάνης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 08-06-2023 10:00
Λήξη 09-06-2023 16:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Γιώργος Φρίγκας, Δημήτρης Πεφάνης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas