Βασικές Αρχές Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας- Από τη Θεωρία στην Πράξη

TUV Hellas newΣκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κύριων δραστηριοτήτων της δομής (γραφείο/ τμήμα ποιότητας) που έχει την ευθύνη εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας

Περιεχόμενα

Ανάλυση θεμάτων που άπτονται των δραστηριοτήτων τυποποίησης, έγκρισης και αναθεώρησης των εγγράφων του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας και διασφάλισης επικοινωνίας μεταξύ του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Καθορισμός και εφαρμογή διεργασιών εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων. Θέσπιση και παρακολούθηση δεικτών και στόχων βελτίωσης. Τήρηση στατιστικών δεδομένων και παρακολούθηση επίδοσης οργανισμού. Πολιτική και κανόνες που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων σε συνεργασία με Ιατρική, Νοσηλευτική και Τεχνική Υπηρεσία.

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση των κινδύνων που διέπουν τη λειτουργία του οργανισμού με έμφαση στις κλινικές διεργασίες και διενέργεια δραστηριοτήτων ανασκόπησης αυτών.

Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπευθύνους διαχείρισης ποιότητας φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και συμβούλους που αναπτύσσουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα Υγείας.

Εισηγητές: Ρηνούλα Μοριανού, Μαρία Στυλιανουδάκη

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 08-06-2023 09:00
Λήξη 09-06-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ρηνούλα Μοριανού, Μαρία Στυλιανουδάκη
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas