ΝΕΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “ADVANCED PROFESSIONAL DPO Training Seminar”

TUV Hellas newΕίστε πιστοποιημένος/νη Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Certified Data Protection Officer/ISO 17024); Διαθέτετε αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο;

• Θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας για την πρακτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR);
• Θέλετε να εργαστείτε ως επαγγελματίας και υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της προστασίας δεδομένων;
• Είστε διατεθειμένοι να μοιραστείτε τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς σας με συναδέλφους σας από άλλους τομείς;

Αν ναι, το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι κατάλληλο για σας. Η θεματολογία του έχει επιλεγεί από έμπειρους εκπαιδευτές, πανεπιστημιακούς καθηγητές, πρώην προέδρους εποπτικών αρχών, με τη συμμετοχή ελεγκτών φορέων πιστοποίησης και διευθυντικών στελεχών τηλεπικοινωνιακών εταιριών που διαθέτουν πρακτική εμπειρία σε έργα κανονιστικής συμμόρφωσης φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παρεχόμενη διαδραστική διδασκαλία, διάρκειας δύο ημερών/ δεκαέξι (16) ωρών, στοχεύει να σας βοηθήσει να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας σχετικά με το αντικείμενο μέσα από παρουσιάσεις, ασκήσεις, μελέτη περιπτώσεων, ανταλλαγή εμπειριών, παιχνίδια ρόλων, προσομοίωση παραβιάσεων δεδομένων και διοικητικών ακροάσεων ενώπιον Εποπτικών Αρχών.

Σε ποιούς απευθύνεται:
• Πιστοποιημένους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων κατά ISO 17024
• Νομικούς, Επαγγελματίες ασφάλειας/κανονιστικής συμμόρφωσης με επαρκή γνώση του GDPR και κατανόηση της τεχνολογίας
• Στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αποδεδειγμένη εργασιακή πείρα και κατάρτιση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η προγενέστερη εμπειρία των συμμετεχόντων πιστοποιείται από επαγγελματικούς τίτλους, περιγραφή θέσης, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις παρακολούθησης συναφών σεμιναρίων και απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί επαρκές γνωστικό επίπεδο για την άνετη παρακολούθηση του προγράμματος.

Η Διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής :
• Η εφαρμογή του ΓΚΠΔ 2016/679 στην πράξη
• Η σχέση του GDPR με την Αναθεωρημένη Οδηγία e-Privacy (2002/58/EK)
• Η εμπειρία από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού στην Ευρώπη
• Οι εθνικοί νόμοι εφαρμογής του Κανονισμού στην Ευρώπη
• Ο ρόλος και η οργάνωση γραφείου του ΥΠΔ στο εργασιακό περιβάλλον
• H πρακτική διαχείριση των δικαιωμάτων των υποκειμένων
• Η χρήση εργαλείων GRC (Governance-Risk-Compliance)
• Μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου, Μελέτης Αντικτύπου ιδιωτικότητας (DPIA)
• Αξιολόγηση επιλογών διασυνοριακής διαβίβασης δεδομένων
• Πολιτικές ιδιωτικότητας και διαδικασίες αναφοράς παραβιάσεων
• Αντιμετώπιση περιπτώσεων διαρροής δεδομένων (case studies)
• Πρακτική υλοποίηση Ιδιωτικότητας εξ ορισμού/από το σχεδιασμό συστημάτων και εφαρμογών
• Αξιολόγηση σοβαρότητας διαρροών από την Εποπτική Αρχή,
• Αξιολόγηση επιπτώσεων για τον οργανισμό και τα άτομα
• Αξιολόγηση νομολογίας Εποπτικών Αρχών και δικαστηρίων για υπευθύνους και εκτελούντες επεξεργασία (ηλεκτρονικό εμπόριο, on line εφαρμογές, cloud computing, μεγάλα δεδομένα (big data), διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) κλπ.
• Εργαλεία περιορισμού ευθύνης (κρυπτογράφηση, κυβερνοασφάλιση)
• Διαδικασία διερεύνησης από την Εποπτική Αρχή, παράμετροι απόφασης, επιμέτρηση ποινής κριτήρια επιβολής κυρώσεων
• Αξιολόγηση επιλογών για τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων εντός και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οι συνέπειες του Brexit
• Διανομή εκπαιδευτικού υλικού και ερωτήσεων κατανόησης

Ποιά οφέλη θα αποκομίσετε από το σεμινάριο:
• Ανακεφαλαίωση και εμβάθυνση στις βασικές έννοιες και διαδικασίες του ΓΚΠΔ (συγκατάθεση υποκειμένου, “soft” opt-in, έννομο συμφέρον, διαφάνεια, λογοδοσία, μελέτη αντικτύπου, επεξεργασίες υψηλού κινδύνου..)
• Ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις περί ασφάλειας, πιστοποίησης, σημάτων ιδιωτικότητας (privacy seals, marks) προϊόντων και υπηρεσιών
• Πρακτική εμπειρία από διαδικασίες διαχείρισης παραβιάσεων
• Συμμετοχή σε προσομοίωση διοικητικής ακρόασης ενώπιον της Εποπτικής Αρχής υπεύθυνου και εκτελούντος επεξεργασία
• Χρήση υλικού εθνικών και διεθνών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, Aσφάλειας Δικτύων και Eπικοινωνιών (ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ, ΕΕΤΤ, ENISA κλπ)
• Συζήτηση και αξιολόγηση ευρωπαϊκών εξελίξεων και συναφούς νομολογίας
• Ανταλλαγή εμπειριών με συναδέλφους από διάφορους τομείς
• Δυνατότητα συμμετοχής ως μέλη στον υπό ίδρυση επαγγελματικό φορέα υποστήριξης Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων

Εισηγητές: 

Δρ Λεωνίδας Κανέλλος, Δικηγόρος, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά, τ. Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC)
Ανδρέας Πολυκάρπου, Senior Business/Risk Analyst
Γιώργος Λευθεριώτης, ΙΤ expert, ΤUV Lead Auditor

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: εκπαιδευτικό υλικό, Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 12-06-2023 09:00
Λήξη 13-06-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Λεωνίδας Κανέλλος, Ανδρέας Πολυκάρπου, Γιώργος Λευθεριώτης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas