Ναυτιλιακά

HAUΟ τομέας της αγοραπωλησίας πλοίων είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένος και συχνά δικηγόροι, μεσίτες, και στελέχη ναυτικών εταιριών συναντούν δυσκολίες στην κατανόηση των όρων που περιλαμβάνονται στα σχετικά συμφωνητικά καθώς και τις πρακτικές τους επιπτώσεις. Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι πιο συνηθισμένου τύπου σχετικές συμβάσεις και να εξηγηθούν η δομή και οι κύριες ρήτρες τους.

Έναρξη 17-05-2019 10:00
Λήξη 17-05-2019 18:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Ελληνοαμερικανική Ένωση
Πόλη Αθήνα