ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ-RT-we sector

TUV Hellas new

Η αποτύπωση της λανθάνουσας εικόνας κατά τη βιομηχανική ραδιογραφία γίνεται σε κατάλληλο βιομηχανικό φιλμ, και σε συνέχεια της εμφάνισης ακολουθεί η ερμηνεία των ασυνεχειών με τη χρήση βιομηχανικού διαφανοσκοπίου. Στην ερμηνεία ραδιογραφιών γίνεται ο αρχικός έλεγχος της επάρκειας της καταγεγραμμένης πληροφορίας επι του φιλμ, καθώς και ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των ασυνεχειών που αποτυπώνονται κατά τον ραδιογραφικό έλεγχο συγκολλητών συνδέσεων. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε υποψήφιους επιθεωρητές μη καταστροφικών ελέγχων για την ερμηνεία ραδιογραφικών φιλμ σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών.

Γενικές πληροφορίες

Σκοπός της εταιρίας μας είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης και εξετάσεων για την πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν ποιοτικούς ελέγχους με μη καταστρεπτικές μεθόδους σε υλικά και κατασκευές, βάσει Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.
Τα σεμινάρια και η πιστοποίηση απευθύνονται σε υποψήφιους επιθεωρητές μη καταστροφικών ελέγχων, που θέλουν να εργαστούν στη Βιομηχανία ή τη Ναυτιλία, στο ευρύτερο πεδίο της Διασφάλισης Ποιότητας και των Ποιοτικών Ελέγχων, καθώς και σε μηχανικούς κατασκευαστικών και βιομηχανικών εταιρειών που εμπλέκονται στη μελέτη, επίβλεψη και επιθεώρηση υλικών, εγκαταστάσεων, συγκολλητών κατασκευών, κλπ.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματά μας καθώς και οι εξετάσεις που διενεργούμε ως TÜV HELLAS είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του TÜV NORD καθόσον ακολουθούν τη διαπίστευση κατά ISO/IEC 17024 του TÜV NORD Czech, s.r.o. (Certificate of Accreditation No. 390/2016), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9712 & ISO 20807.
Η καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων γίνεται από Διπλωματούχους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία και πιστοποίηση επιπέδου Level 2 και Level 3, τόσο κατά ISO 9712 όσο και κατά SNT-TC-1A.

Η εταιρεία μας διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό NDT, ο οποίος περιλαμβάνει εγκατάσταση ραδιογράφησης ακτίνων-X, σύστημα ψηφιακής ραδιογραφίας, σύστημα ψηφιοποίησης ραδιογραφικού φιλμ, αυτόματο εμφανιστήριο, πληθώρα από συσκευές υπερήχων τύπου A-Scan αλλά και συσκευές υπερήχων τύπου Phased Arrays, TOFD, συσκευές δινορρευμάτων, σκληρομέτρησης, παχυμέτρησης, εξοπλισμό οπτικού ελέγχου και πληθώρα συναφούς υποστηρικτικού εξοπλισμού. Όλα τα παραπάνω βρίσκονται σε ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο στη Μάνδρα Αττικής, το εργαστήριο της ΑΤΟΜ DYNAMICS, εκεί όπου παρέχονται και οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας με πλήθος δοκιμίων για την ολοκληρωμένη πρακτική εξάσκηση των καταρτιζομένων.

Στους εκπαιδευόμενους παρέχονται κατάλληλα εκπαιδευτικά συγγράμματα και βοηθήματα, τα οποία αποτελούν προϊόν ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη σφαιρική κάλυψη των θεματικών ενοτήτων. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες διδασκαλίας με σύγχρονα και πλήρη εποπτικά μέσα, έτσι ώστε με παρουσιάσεις, προβολές, ομαδική εργασία και ασκήσεις αξιολόγησης να είναι δυνατή η καλύτερη μετάδοση εξειδικευμένων γνώσεων.
Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε με υπευθυνότητα στη βελτίωση των Μη Καταστροφικών Ελέγχων στην Ελληνική Βιομηχανία και Ναυτιλία μέσω της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης για μία ουσιαστική πιστοποίηση προσωπικού, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους ένα πλήρες θεωρητικό υπόβαθρο και κυρίως το υψηλότερο επίπεδο πρακτικής εξάσκησης μαζί με ένα πλήρως αναγνωρίσιμο πιστοποιητικό που φέρει το όνομα και το κύρος TÜV NORD.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) πραγματοποιεί προγραμματισμό των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και των αντίστοιχων εξετάσεων πιστοποίησης NDT σε βάθος τριμήνου ενώ παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, το δε πιστοποιητικό κατά ISO9712 & ISO20807 της TÜV NORD δίδεται στην Αγγλική γλώσσα σε συνεργασία με την TÜV NORD Czech.
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων ακόμα και στο χώρο του πελάτη, κατόπιν συνεννοήσεως.

Σημείωση: Το κόστος των προγραμμάτων αυτών θα μπορεί να καλυφθεί από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%), με την έγκαιρη δήλωση παρακολούθησης σεμιναρίου. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.oaed.gr.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 18-03-2019 09:00
Λήξη 27-03-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 215 2157400
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: