Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος: ΚΤΣ-2016 (ΦΕΚ/1561/Β/2.6.2016)

TUV Hellas newΣκοπός:

Σκοπός του Σεμιναρίου, είναι η παρουσίαση των κύριων σημείων και των σημαντικότερων αλλαγών, στον νέο ΚΤΣ-2016. Ο ΚΤΣ-2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ /1561/Β/2.6.2016, και είναι υποχρεωτικός, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Περιεχόμενα:

• Πρώτες ύλες σκυροδέματος, τσιμέντο, αδρανή, πρόσθετα, νερό (ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 1008)
• Μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος
• Κατηγορίες έκθεσης στο περιβάλλον - Οριακές απαιτήσεις (Β2-7)
• Πιστοποιημένο σκυρόδεμα (FPC)
• Αποδοχή - αμφισβήτηση παρτίδος σκυροδέματος
• Επανέλεγχοι (ΕΛΟΤ ΕΝ 13791)
• Διερεύνηση περιπτώσεων απάτης
• Προτάσεις αποτροπής και περιορισμού κινδύνων

Απευθύνεται σε:

• Το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Τεχνικών Εταιρειών, που έχουν αναλάβει έργα με σκυρόδεμα, δεδομένου ότι ο ΚΤΣ-2016, προβλέπεται να εφαρμόσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στα Έργα από την 2.12.2016.
• Επίσης ενδιαφέρει τους νέους Μηχανικούς, που θέλουν να εξοικειωθούν με τις έννοιες στην Τεχνολογία Σκυροδέματος και την αντίστοιχη τεχνική Νομοθεσία.
• Τέλος απευθύνεται και στο χώρο της Βιομηχανίας Ετοίμου Σκυροδέματος, που θα πρέπει να προσαρμοσθούν, με τη "Πιστοποίηση Εργοστασιακού Σκυροδέματος" (Factory Production Control).

Εισηγητές: Νικόλαος Μαρσέλλος

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 
  • Επίσης, θα διανεμηθεί και η νέα Έκδοση του ΚΤΣ-2016, Εκδόσεις Δεδεμάδη, Ν. Μαρσέλλου, αξίας 50 ευρώ
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-11-2019 09:00
Λήξη 04-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €220.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Νικόλαος Μαρσέλλος
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: