«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ IPMA ΕΠΙΠΕΔΟ Δ» Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Έργων (IPMA Certified Project Management Associate)

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Το IPMA (International Project Management Association) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1965, με στόχο την ανάπτυξη του κλάδου της Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων & αποτελεί τον αρχαιότερο συλλογικό φορέα στην περιοχή της Διοίκησης- Διαχείρισης Έργων (project management) σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πιστοποίηση IPMA είναι η περισσότερο δημοφιλής πιστοποίηση στην Ευρώπη.

Το παρόν σεμινάριο έχει στόχο την προετοιμασία του συμμετέχοντος για τη διεθνή Πιστοποίηση IPMA στο επίπεδο Δ. Το επίπεδο Δ είναι το βασικό επίπεδο πιστοποίησης που, όπως, όλες οι πιστοποιήσεις IPMA αναγνωρίζεται σε περίπου 60 χώρες σε 6 ηπείρους, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων Ευρωπαϊκών Κρατών (π.χ. είναι αντίστοιχη και αμοιβαία αναγνωρίσιμη εκείνης που δίνεται στην Αγγλία από το A.P.M. ή στη Γερμανία από το G.P.M.)

Με την πιστοποίηση στο επίπεδο Δ βεβαιώνεται η βασική επάρκεια των υποψηφίων σε επίπεδο γνώσεων στα θέματα διοίκησης- διαχείρισης έργων, αλλά και η ικανότητά τους για εφαρμογή αυτών στην πράξη. Η πιστοποίηση δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο του πιστοποιητικού να εργάζεται ως μέλος ομάδας έργου, αλλά και στη συνέχεια να αναλαμβάνει υπεύθυνους ρόλους στην ομάδα έργου.

Περιεχόμενα:

 • Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων
 • Μέθοδοι για τη Διαχείριση Έργων και προγραμμάτων
 • Διακριτές γνώσεις διοίκησης- Διαχείριση Έργων
 • Στοιχεία Χρονικών Προγραμματισμών
 • Εγχειρίδιο Έργου
 • Πληροφοριακά Συστήματα Έργου

Απευθύνεται σε:

Φοιτητές ή πρόσφατους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε επαγγελματίες αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ στα πρώτα βήματα της καριέρας τους ή πρόσφατους τελειόφοιτους πενταετούς φοίτησης εκπαίδευσης. Σε ανθρώπους που έχουν σημαντική εμπειρία & γνώσεις σε κάποια θέματα και οι οποίοι συμμετέχουν σε ομάδες υλοποίησης έργων.

Εισηγητές: Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης

Πρόγραμμα: 06 Μαρτίου (4h), 13 Μαρτίου (8h), 19 Μαρτίου (8h), 26 Μαρτίου (4h)

Πληροφορίες:

 • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της εξέτασης για τη λήψη της πιστοποίησης. Απαιτείται προκαταβολή €350 μαζί με την αίτηση συμμετοχής, πριν την έναρξη του σεμιναρίου, για τη συμμετοχή στις εξετάσεις
 • Εξετάσεις: Θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης με τον Εισηγητή
 • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα
 • Δίδεται Εγχειρίδιo 
 • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
 • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
 • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
 • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 13-11-2019 09:00
Λήξη 29-11-2019 13:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €980.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: