ΠIΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΠΒ5-1 (ΚΤΣ-2016)

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κύριων σημείων του Παραρτήματος: ΠΒ5-1, του ΚΤΣ-2016, για την: Πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής σκυροδέματος. Οι γενικοί άξονες της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση του Παραρτήματος: ΠΒ5-1 είναι γνωστοί και άλλωστε περιγράφονται και στον ΚΤΣ-2016.

Απευθύνεται σε:

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος, αλλά και σε μηχανικούς σε τεχνικά έργα, Μελετητές και specifiers σε σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για σκυρόδεμα. Επίσης είναι χρήσιμο και σε στελέχη Εργαστήριων Δοκιμών, και σε στελέχη ΔΕΚΟ, Δημοσίων Υπηρεσιών, κλπ, που θα κάνουν χρήση σκυροδέματος με: "Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγης".

Εισηγητές: Νικόλαος Μαρσέλλος

Πληροφορίες:

  • Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
  • Η τιμή περιλαμβάνει Coffee breaks, ελαφρύ γεύμα
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)
  • Το κόστος συμμετοχής όλων των σεμιναρίων μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,24%) (Site:http://laek.oaed.gr) και η τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης είναι 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε σεμιναρίου. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με την αποκλειστική σας ευθύνη και την παροχή κάθε βοήθειας από τη Δ/νση Εκπαίδευσης.
  • Παρέχονται ειδικές προνομιακές τιμές σε ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (π.χ. εταιρίες που έχουν πιστοποιητικά από TUV HELLAS και πολλαπλές συμμετοχές από την ίδια εταιρία, φοιτητές κ.λ.π.)
  • Η αποπληρωμή των σεμιναρίων γίνεται μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου), όπως θα αναφέρεται πάνω στην απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα σας εκδοθεί.
  • Η TUV HELLAS διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή ή ακύρωση καθώς και για την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων και των εισηγητών.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 16-09-2019 09:00
Λήξη 16-09-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €220.00
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Τηλέφωνο 215 2157447, 2310 428498, 2810 391856
Εισηγητής Νικόλαος Μαρσέλλος
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: