ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ISO 9001:2015

Το πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 17021 και ISO19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO 19011.

Απευθύνεται σε στελέχη που θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Στο σεμινάριο αναλύονται:
• οι βασικές αρχές της επιθεώρησης,
• τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους,
• ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η μεθοδολογία, οι τεχνικές της επιθεώρησης,
• οι τρόποι παρακολούθησης και τήρησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου (παράγραφοι 4-10), αλλά και ο τρόπος διενέργειας μιας Επιθεώρησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 25-11-2019 09:00
Λήξη 26-11-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Hellas
Τηλέφωνο 210 5220920, 2310 941100, 2810 244150, 22510 40504/5
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΚΡΗΤΗΣ
Πόλη Ηράκλειο
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: