ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | ISO 45001:2018 (PR357) - CQI AND IRCA CERTIFIED TRAINING

TUV Austria new

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για τους Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.

Απευθύνεται σε υποψηφίους Επικεφαλής Επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης, Συμβούλους, Υπεύθυνους Διαχείρισης Συστημάτων ΥΑΕ, Τεχνικούς Ασφαλείας, Υπευθύνους Τμημάτων, Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα ΥΑΕ.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 45001 και ISO 19011 και παρουσιάζονται η διεργασιοκεντρική προσέγγιση Plan-Do-Check-Act, οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το Σχεδιασμό, τους σκοπούς, τα προγράμματα, τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση και παρακολούθηση παραμέτρων ΥΑΕ, καθώς και τα προσόντα του επικεφαλής επιθεωρητή, των μελών της ομάδας επιθεώρησης και οι τεχνικές επιθεώρησης τρίτου μέρους.

Το πρόγραμμα, καλύπτει επίσης τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, τις μεθόδους σύνταξης Μελέτης Επικινδυνότητας και Στατιστικής Μελέτης και Ανάλυσης Ατυχημάτων και περιλαμβάνει, ορισμούς, παραδείγματα σύνταξης μη συμμορφώσεων και αναφορών επιθεωρήσεων και, μέσω πρακτικής, εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση επιθεωρήσεων τρίτου μέρους. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης λαμβάνουν χώρα ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και εξομοιώνεται η επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε υποθετικές εταιρείες.

Προαπαιτείται πρότερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό IRCA-CQI Auditor / Lead Auditor και δίνεται σε όσους το επιθυμούν δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικές επιθεωρήσεις.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση δίδεται δωρεάν η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις επόμενου σεμιναρίου.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 11-11-2019 09:00
Λήξη 15-11-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Hellas
Τηλέφωνο 210 5220920, 2310 941100, 2810 244150, 22510 40504/5
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πόλη Θεσσαλονίκη
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: