ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | FSSC 22000

TUV Austria new

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζεται το σχήμα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 (FSSC 22000).

To FSSC 22000 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και βασίζεται στα πρότυπα ISO 22000, ISO 22003 και σε Τεχνικές Προδιαγραφές στον τομέα των προαπαιτούμενων και είναι πλήρως αναγνωρισμένο και αποδεκτό από τον GFSI (Global Food Safety Initiative).

Απευθύνεται σε:
•    Στελέχη επιχειρήσεων παραγωγικών ή μεταποιητικών μονάδων τροφίμων που ήδη εφαρμόζουν ή έχουν τις βασικές γνώσεις του προτύπου ISO 22000 και επιθυμούν την εφαρμογή του FSSC 22000,
•    Υπευθύνους και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων,
•    Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων,
•    Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων,
•    Άλλους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενημερωθούν για το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO/TS ISO 22002-1 για τα προαπαιτούμενα στις επιχειρήσεις παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων, οι πρόσθετες απαιτήσεις του σχήματος FSSC 22000 και γίνεται σύντομη αναφορά στις απαιτήσεις του ISO 22000 καθώς και στη διαδικασία για την πιστοποίηση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-12-2019 09:00
Λήξη 04-12-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τηλέφωνο 210 5220920, 2310 941100, 2810 244150, 22510 40504/5
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: