Προβεβλημένα Σεμινάρια

MetroilΙστορικό της Διαχείρισης των Αερίων Θερμοκηπίου και Συνειδητοποίηση, Τα Αέρια Θερμοκηπίου (ΑΘΚ) και οι πηγές τους, Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής της οικογένειας των προτύπων ISO 14060 & Κατανόηση της διασύνδεσης του προτύπου με τις απαιτήσεις του νέου κλιματικού νόμου (ΦΕΚ 105Α/27.05.2022), Ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 14064-1:2018, Λεπτομερής ανάλυση μεθοδολογιών υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος ανά κατηγορία εκπομπών, Πρακτική κατανόηση των χρησιμοποιούμενων εργαλείων υπολογισμού, Προσόντα και συμπεριφορά, επαληθευτών, Διαδικασία επικύρωσης των αναφορών.

Έναρξη 12-06-2023 09:00
Λήξη 14-06-2023 17:00
Λήξη εγγραφών 07-06-2023 00:00
Χωρητικότητα 20
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

TUV Hellas newΠεριεχόμενα:

- Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας
- Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής
- Εθνική Νομοθεσία για της λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών
- Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων

Απευθύνεται σε:

  • Υποψηφίους Επιθεωρητές Συστημάτων Βιολογικής Γεωργίας
  • Συμβούλους Βιολογικής Γεωργίας
  • Εσωτερικούς Επιθεωρητές
  • Υπ. Φυτοπροστασίας - Λίπανσης & Υπ. Τοπικών Αυτοδιοικήσεων
  • Παραγωγούς και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία γνώση σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα

Εισηγητές: Γιώργος Νικολάου

Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 08-07-2022 09:00
Λήξη 08-07-2022 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Γιώργος Νικολάου
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas