Προβεβλημένα Σεμινάρια

MetroilΙστορικό της Διαχείρισης των Αερίων Θερμοκηπίου και Συνειδητοποίηση, Τα Αέρια Θερμοκηπίου (ΑΘΚ) και οι πηγές τους, Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής της οικογένειας των προτύπων ISO 14060 & Κατανόηση της διασύνδεσης του προτύπου με τις απαιτήσεις του νέου κλιματικού νόμου (ΦΕΚ 105Α/27.05.2022), Ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 14064-1:2018, Λεπτομερής ανάλυση μεθοδολογιών υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος ανά κατηγορία εκπομπών, Πρακτική κατανόηση των χρησιμοποιούμενων εργαλείων υπολογισμού, Προσόντα και συμπεριφορά, επαληθευτών, Διαδικασία επικύρωσης των αναφορών.

Έναρξη 12-06-2023 09:00
Λήξη 14-06-2023 17:00
Λήξη εγγραφών 07-06-2023 00:00
Χωρητικότητα 20
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

ISO 45001:2018 Auditor Migration Training Course

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Το διήμερο πιστοποιημένο από το IRCA σεμινάριο παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις απαιτήσεις του ISO 45001:2018 το οποίο είναι το νέο διεθνές πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας (ΥΑΕ).

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στους συμμετέχοντες όλα εκείνα τα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην διαδικασία μετάβασης από ένα ήδη εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης ΥΑΕ σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007, στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018.

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες που έχουν ήδη παρακολουθήσει εκπαίδευση για το Annex SL, ως μέρος της εκπαίδευσής τους, στα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο τη δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου

Περιεχόμενα:

-  Η δομή υψηλού επιπέδου (high level structure) των διαχειριστικών συστημάτων, με βάση το Annex SL και πως αυτή επηρεάζει την επιθεώρηση
-  Οι νέες απαιτήσεις για την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών και πώς αυτές μπορούν να επιθεωρηθούν
-  Οι νέες και ενισχυμένες απαιτήσεις σχετικά με την ηγεσία και την συμμετοχή των εργαζομένων και πώς αυτές μπορούν να επιθεωρηθούν
-  Η διαχείριση των επικινδυνοτήτων και των ευκαιριών σε θέματα ΥΑΕ και πως οι σχετικές απαιτήσεις του προτύπου μπορούν να επιθεωρηθούν
-  Οι αλλαγές από την προσέγγιση διαδικασίας στην προσέγγιση διεργασίας και πως αυτές επιθεωρούνται
-  Η προσαρμογή των τεχνικών επιθεώρησης στις νέες τροποποιημένες απαιτήσεις
-  Χρονικό διάστημα μετάβασης από το OHSAS 18001:2007 στο ISO 45001:2018

Απευθύνεται σε:

-  Υφιστάμενους Επικεφαλής Επιθεωρητές (Lead Auditors) Συστημάτων Διαχείρισης ΥΑΕ (IRCA approved)
-  Υφιστάμενους Εσωτερικούς Επιθεωρητές (Internal Auditors) Συστημάτων Διαχείρισης ΥΑΕ (IRCA approved)
-  Στελέχη που ασχολούνται με την ΥΑΕ σε επιχειρήσεις που επιθυμούν την μετάβαση από το OHSAS 18001:2007 στο ISO 45001:2018
-  Διευθυντές/Προϊστάμενοι τμημάτων
-  Τεχνικούς Ασφαλείας
-  Συμβούλους Επιχειρήσεων

Εισηγητές: Νέστορας Παπαρούπας, Διονύσης Βιδάκης, Μαρία Πιτσίκα, Γιώργος Σφέτσος

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 23-06-2022 09:00
Λήξη 24-06-2022 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Νέστορας Παπαρούπας, Διονύσης Βιδάκης, Μαρία Πιτσίκα, Γιώργος Σφέτσος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas