Προβεβλημένα Σεμινάρια

MetroilΙστορικό της Διαχείρισης των Αερίων Θερμοκηπίου και Συνειδητοποίηση, Τα Αέρια Θερμοκηπίου (ΑΘΚ) και οι πηγές τους, Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής της οικογένειας των προτύπων ISO 14060 & Κατανόηση της διασύνδεσης του προτύπου με τις απαιτήσεις του νέου κλιματικού νόμου (ΦΕΚ 105Α/27.05.2022), Ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 14064-1:2018, Λεπτομερής ανάλυση μεθοδολογιών υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος ανά κατηγορία εκπομπών, Πρακτική κατανόηση των χρησιμοποιούμενων εργαλείων υπολογισμού, Προσόντα και συμπεριφορά, επαληθευτών, Διαδικασία επικύρωσης των αναφορών.

Έναρξη 12-06-2023 09:00
Λήξη 14-06-2023 17:00
Λήξη εγγραφών 07-06-2023 00:00
Χωρητικότητα 20
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

ISO 14001:2015 AUDITOR TRANSITION COURSE «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτει τα νέο πρότυπο σχετικά με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015), σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (ISO 14001:2004).

Σκοπός Σεμιναρίου
Ο εφοδιασμός των εκπαιδευομένων με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν την ομαλή έκβαση των διαχειριστικών συστημάτων στο νέο πρότυπο ISO 14001:2015.

Περιεχόμενα:

 • Η δομή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και η προσέγγισή του από την σκοπιά της επιθεώρησης
 • Η επεξήγηση των απαιτήσεων για την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των οργανισμών και πως αυτό επιθεωρείται
 • Η επεξήγηση των νέων απαιτήσεων σχετικά με την ηγεσία και πως αυτές επιθεωρούνται
 • Oι νέες απαιτήσεις για τη διαχείριση των κινδύνων – απειλών και των ευκαιριών και πως αυτές επιθεωρούνται
 • Oι νέες απαιτήσεις για την προσέγγιση διεργασίας
 • Η κατανόηση των απαιτήσεων για τον κύκλο ζωής στο ISO 14001:2015 και η εισαγωγή στην προσέγγιση του Κύκλου Ζωής των προϊόντων
 • Η προσαρμογή των τεχνικών επιθεώρησης στις απαιτήσεις του νέου προτύπου

Απευθύνεται σε:

 • Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Στελέχη Εταιριών που ασχολούνται με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων κ.α

Εισηγητές: Παναγιώτης Αχλάδας, Μαρία Πιτσίκα, Γιάννης Καζάκος, Γιώργος Σφέτσος

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρακολούθηση του σεμιναρίου, είναι η εμπειρία σε σεμινάριο Εσωτερικού ή Επικεφαλής Επιθεωρητή Παλαιότερης Έκδοσης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από τον IRCA

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 27-06-2022 09:00
Λήξη 28-06-2022 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Παναγιώτης Αχλάδας, Μαρία Πιτσίκα, Γιάννης Καζάκος, Γιώργος Σφέτσος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas