Νέος Κανονισμός για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (EU) 2017/745 MDR: Aπαιτήσεις για κατασκευαστές ΙΠ/ Ειδικά θέματα και απαιτήσεις τεχνικής τεκμηρίωσης, απαιτήσεις ειδικών μελετών μετά την διάθεση στην αγορά (PMS, PSUR, PMCF, SSCP)

TUV Hellas newΣκοπός του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση των βασικών αρχών του νέου Κανονισμού για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: (EU) 2017/745 MDR (Medical DeviceRegulation), με έμφαση στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις που εισάγει η εφαρμογή του για τους κατασκευαστές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά με την ανάπτυξη της τεχνικής τεκμηρίωσης.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο στοχεύει στην παρουσίαση των γενικών αρχών του Κανονισμού για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (EU) 2017/745 MDR και των κρίσιμων σημείων διαφοροποίησης από την MDD 93/42/EEC, με άξονα τους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Θα παρουσιαστούν το νέο πλαίσιο, οι νέες έννοιες και οι ορισμοί του Κανονισμού, οι νέες ομάδες προϊόντων χωρίς ιατρική χρήση που διέπονται από τις απαιτήσεις του Κανονισμού καθώς και οι νέοι Κανόνες ταξινόμησης των προϊόντων με τις αντίστοιχες απαιτήσεις και οι περιπτώσεις αναβάθμισης ταξινόμησης (κατηγορίας).

Συγχρόνως, θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού, για τους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Θα καλυφθούν θέματα όπως, οι νέες απαιτήσεις σε προσωπικό (Personresponsibleforregulatorycompliance), οι νέες υποχρεώσεις για την συνεχή παρακολούθηση μετά την διάθεση στην αγορά (PostmarketSurveillance), οι απαιτήσεις εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά (EUDAMED), οι νέες απαιτήσεις για UDI, implantcardsκλπ. Επίσης, θα αναλυθούν τα ειδικά θέματα διαχείρισης των «legacydevices» σύμφωνα με το Άρθρο 120 και των μεταβατικών διατάξεων του Κανονισμού.

Επιπλέον θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με τις απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας των κατασκευαστών, καθώς και θέματα ανάπτυξης της τεχνικής τεκμηρίωσης με βάση τον νέο Κανονισμό (με την παλιά ορολογία «τεχνικός φάκελος») των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Θα αναλυθούν οι ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού και η σχετική με τα παραπάνω τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, με [παραδείγματα και ειδικές αναφορές, καθώς και οι απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ, αναφορικά με τo PMS (PMSPlan & reporting). Επιπλέον θα αναλυθούν θέματα αναφορικά με την κλινική αξιολόγηση και το PostMarketClinicalFollowup (plan & Report).

Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπευθύνους νομικοκανονιστικής συμμόρφωσης (PersonResponsibleforRegulatoryCompliance), Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας, RegulatoryOfficers, και στελέχη εταιρειών παραγωγής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αλλά και σε κάθε επαγγελματία του χώρου των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Εισηγητές: Ταρσή Γιαννούλη, Γεώργιος Μελαχροινός

Σημείωση: Το σεμινάριο διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα. Το κείμενο της παρουσίασης μπορεί να είναι στα Αγγλικά

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-07-2022 10:00
Λήξη 05-07-2022 16:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ταρσή Γιαννούλη, Γεώργιος Μελαχροινός
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:

Εγγραφή στο Newsletter

© 2022 Digital Ideas