Προβεβλημένα Σεμινάρια

MetroilΙστορικό της Διαχείρισης των Αερίων Θερμοκηπίου και Συνειδητοποίηση, Τα Αέρια Θερμοκηπίου (ΑΘΚ) και οι πηγές τους, Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής της οικογένειας των προτύπων ISO 14060 & Κατανόηση της διασύνδεσης του προτύπου με τις απαιτήσεις του νέου κλιματικού νόμου (ΦΕΚ 105Α/27.05.2022), Ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 14064-1:2018, Λεπτομερής ανάλυση μεθοδολογιών υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος ανά κατηγορία εκπομπών, Πρακτική κατανόηση των χρησιμοποιούμενων εργαλείων υπολογισμού, Προσόντα και συμπεριφορά, επαληθευτών, Διαδικασία επικύρωσης των αναφορών.

Έναρξη 12-06-2023 09:00
Λήξη 14-06-2023 17:00
Λήξη εγγραφών 07-06-2023 00:00
Χωρητικότητα 20
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

Νέα έκδοση του Σχήματος FSSC 22000 Version 5.1

Νέα έκδοση του Σχήματος FSSC 22000 Version 5.1-Σεμινάρια στις ΠιστοποιήσειςΣτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές πτυχές του ιδιωτικού σχήματος FSSC της νέας έκδοσης 5.1 που ισχύει από τον Απρίλιο 2021.

Σκοπός

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αρμόδια στελέχη επιχειρήσεων αναφορικά με τα παρακάτω πεδία του FSSC, ενδεικτικά:

 • ISO 22000;2018 απαιτήσεις νέας έκδοσης
 • Πεδίο εφαρμογής/ενδιαφερόμενα μέρη
 • Μελέτη HACCP
 • Απειλές και Ευκαιρίες
 • TS 22002-1 Food Technical Specification
 • Προαπαιτούμενα προγράμματα
 • Additional Requirements
 • Νοθεία τροφίμων
 • Επισήμανση τροφίμων
 • Διαχείριση αλλεργιογόνων
 • Πρακτικές δολιοφθοράς (food defense)
 • Κουλτούρα ασφάλειας των τροφίμων

Θα αναλυθούν επίσης οι διαφορές της νέας έκδοσης

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων των τμημάτων Ελέγχου Ποιότητας και Διασφάλισης Ποιότητας και εφαρμόζουν συστήματα ασφάλειας τροφίμων. Επίσης αφορά επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων με συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης από την TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 14-07-2022 09:00
Λήξη 15-07-2022 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas