ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015 (PR315) Lead Auditors – CQI and IRCA Certified Training

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015 (PR315) Lead Auditors – CQI and IRCA Certified Training-Σεμινάρια στις ΠιστοποιήσειςΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις του IRCA/CQI για Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα με το ISO14001:2015.

Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη Επιχειρήσεων/Οργανισμών, επαγγελματίες, συμβούλους και προσωπικό που εμπλέκεται στην καθιέρωση, τεκμηρίωση, εφαρμογή και διατήρηση ΣΠΔ, αλλά και σε εσωτερικούς και εξωτερικούς επιθεωρητές.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με το πώς να επιθεωρούν ή να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα ενός ΣΠΔ, με την κατανόηση περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων της νομοθεσίας και των κανονισμών, με το ρόλο των Επιθεωρητών ΣΠΔ και τα αποδεκτά προσόντα για πιστοποίηση 3ου μέρους.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, έχει σχεδιάσει με στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με:
• Τη δομή και το σκοπό του Annex SL, τους νέους ορισμούς και τη σχέση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων, το Πλαίσιο Λειτουργίας, το πεδίο εφαρμογής καθώς και το Λειτουργικό Περιβάλλον που σχετίζεται με το ΣΠΔ της Επιχείρησης
• Πώς έχουν διαφοροποιηθεί οι απαιτήσεις για την εμπλοκή της Διοίκησης (Ηγεσία) και ο σχεδιασμός των επιθεωρήσεων με την υιοθέτηση της δομής του Annex SL και πώς κατανοούνται οι έννοιες «απειλές» και «ευκαιρίες»
• Πώς επηρεάζονται οι απαιτήσεις για τις υποστηρικτικές και λειτουργικές διεργασίες, καθώς και οι απαιτήσεις για την τεκμηρίωση
• Πώς οι αλλαγές επηρεάζουν την επιθεώρηση και τις απαιτούμενες ικανότητες των επιθεωρητών.

Απαιτείται εξοικείωση με τις απαιτήσεις του προτύπου. Παρέχεται εγχειρίδιο του προτύπου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα ελληνικά, ενώ οι εξετάσεις διενεργούνται στην αγγλική γλώσσα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό CQI and IRCA Auditor / Lead Auditor και δίνεται σε όσους το επιθυμούν δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικές επιθεωρήσεις.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση δίδεται δωρεάν η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις επόμενου σεμιναρίου.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 05-12-2022 09:00
Λήξη 09-12-2022 17:30
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas