ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 775/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ορίζει γενικούς κανόνες και απαιτήσεις σχετικά με την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης τροφίμων, οι οποίοι εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 απαιτείται η αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης, όταν η μη αναγραφή τους ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική χώρα καταγωγής ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο σύνολό της υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης. Σκοπός είναι να παρεμποδίσει την παροχή παραπλανητικών πληροφοριών για τα τρόφιμα που υπονοούν μια συγκεκριμένη προέλευση των τροφίμων, ενώ στην πραγματικότητα η αληθινή προέλευσή τους είναι διαφορετική.

Απευθύνεται σε:

• Στελέχη Επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε κλάδο της αλυσίδας τροφίμων
• Υπευθύνους και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων
• Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων,
• Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Εισηγητές: Δρ. Σουλιώτης Ανδρέας, Επικεφαλής Επιθεωρητής

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 28-03-2023 10:00
Λήξη 28-03-2023 12:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Σουλιώτης Ανδρέας
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas