Προβεβλημένα Σεμινάρια

TUV Hellas newΜοναδικό εργαλείο για την επιβεβαίωση της εφαρμογής του Building Information Modelling (BIM) είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 19650-2 για τη διαχείριση των πληροφοριών κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων.

Έναρξη 16-05-2024 09:00
Λήξη 17-05-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Πόλη Αθήνα

Εφαρμογή των Νέων Κανονισμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων- (EU) 2017/745 Medical Device Regulation (MDR) και (EU) 2017/746 In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)

TUV Hellas newΣκοπός του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση των βασικών αρχών του νέου Κανονισμού για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, με έμφαση στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις που εισάγει η εφαρμογή του για τους εισαγωγείς και τους διανομείς των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Περιεχόμενα

Το σεμινάριο στοχεύει στην παρουσίαση των γενικών αρχών του Κανονισμού για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (MDR 2017/745) και των κρίσιμων σημείων διαφοροποίησης από την MDD 93/42/EEC). Θα παρουσιαστούν οι νέες έννοιες και οι ορισμοί του Κανονισμού, οι νέοι Οικονομικοί Φορείς, οι νέες ομάδες προϊόντων χωρίς ιατρική χρήση, που διέπονται από τις απαιτήσεις του Κανονισμού καθώς και οι νέοι Κανόνες ταξινόμησης των προϊόντων με τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Επιπλέον θα αναλυθούν οι νέες έννοιες και υποχρεώσεις που εισάγονται από τον Κανονισμό για την παρακολούθηση μετά την πώληση και ειδικά θέματα όπως EUDAMED, UDI κλπ

Στην συνέχεια θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού 2017/745 για τους εισαγωγείς και διανομείς ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των περιπτώσεων που ο διανομέας ή εισαγωγέας, αναλαμβάνουν υποχρεώσεις κατασκευαστή. Θα εντοπιστούν κρίσιμα σημεία ελέγχου και θα δοθούν παραδείγματα για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Επιπλέον θα παρουσιαστούν οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων για εγγραφή στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης.

Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπευθύνους διαχείρισης ποιότητας και στελέχη εταιρειών παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σε κάθε επαγγελματία του χώρου των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Εισηγητές: Ταρσή Γιαννούλη, Γεώργιος Μελαχροινός

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 28-03-2023 10:00
Λήξη 28-03-2023 16:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ταρσή Γιαννούλη, Γεώργιος Μελαχροινός
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas