Προβεβλημένα Σεμινάρια

MetroilΙστορικό της Διαχείρισης των Αερίων Θερμοκηπίου και Συνειδητοποίηση, Τα Αέρια Θερμοκηπίου (ΑΘΚ) και οι πηγές τους, Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής της οικογένειας των προτύπων ISO 14060 & Κατανόηση της διασύνδεσης του προτύπου με τις απαιτήσεις του νέου κλιματικού νόμου (ΦΕΚ 105Α/27.05.2022), Ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 14064-1:2018, Λεπτομερής ανάλυση μεθοδολογιών υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος ανά κατηγορία εκπομπών, Πρακτική κατανόηση των χρησιμοποιούμενων εργαλείων υπολογισμού, Προσόντα και συμπεριφορά, επαληθευτών, Διαδικασία επικύρωσης των αναφορών.

Έναρξη 12-06-2023 09:00
Λήξη 14-06-2023 17:00
Λήξη εγγραφών 07-06-2023 00:00
Χωρητικότητα 20
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

ISO 20000:2018 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (ITSM) Επιθεωρητών/ Επικεφαλής Επιθεωρητών

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Στόχος του σεμιναρίου, είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής ως προς το πρότυπο ISO 20000, σε συμφωνία με τα πρότυπα ISO 19011 και ISO 17021, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, το σεμινάριο προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τη βάση για να γίνουν Επικεφαλής Επιθεωρητές, μέσω των ακόλουθων θεμάτων εκπαίδευσης:
- Σκοπός ενός Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΣΔΥΠ)
- Σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά και παρακολούθηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής,
προκειμένου να συμμορφώνεται με το ISO 20000 και σύμφωνα με το ISO 19011
- Οφέλη ενός Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής
- Οφέλη της διαπιστευμένης πιστοποίησης τρίτου μέρους
- Αρχές και ορολογία που ορίζονται στο πρότυπο
- Αναφορών μη συμμόρφωσης
- Επεξήγηση του σκοπού και των διαφορών μεταξύ των επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους

Η επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου (συμπεριλαμβανομένης της γραπτής εξέτασης) θα οδηγήσει στην έκδοση πιστοποιητικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη καταχώρησής σας ως επιθεωρητής IRCA. Η πιστοποίηση ως επιθεωρητής της IRCA αποτελεί σαφή αναγνώριση των προσόντων σας και σας καθιστά ικανό επαγγελματία επιθεωρητή.

Απευθύνεται σε:

Όλους όσους χρειάζονται λεπτομερή γνώση των διαδικασιών επιθεώρησης των Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, είναι ευπρόσδεκτοι. Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης, Διοικήσεις οργανισμών που εμπλέκονται στην εφαρμογή και τη συντήρηση του ISO 20000, προσωπικό που εργάζεται με ρυθμιστικές αρχές, προσωπικό που εκτελεί επιθεωρήσεις πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους και όσοι απαιτούν λεπτομερή γνώση των διαδικασιών επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Εισηγητές: Ζαφείρης Κόβρας, Αναστάσιος Ναούμ

Σημείωση
- Διεξάγεται στην Ελληνική Γλώσσα με υλικό και σημειώσεις στην Αγγλική
- Απαιτείται επαρκής επαγγελματική εμπειρία – ενασχόληση με το αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων
- Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο IRCA

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 29-05-2023 09:00
Λήξη 02-06-2023 18:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ζαφείρης Κόβρας, Αναστάσιος Ναούμ
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas