Προβεβλημένα Σεμινάρια

MetroilΙστορικό της Διαχείρισης των Αερίων Θερμοκηπίου και Συνειδητοποίηση, Τα Αέρια Θερμοκηπίου (ΑΘΚ) και οι πηγές τους, Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής της οικογένειας των προτύπων ISO 14060 & Κατανόηση της διασύνδεσης του προτύπου με τις απαιτήσεις του νέου κλιματικού νόμου (ΦΕΚ 105Α/27.05.2022), Ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 14064-1:2018, Λεπτομερής ανάλυση μεθοδολογιών υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος ανά κατηγορία εκπομπών, Πρακτική κατανόηση των χρησιμοποιούμενων εργαλείων υπολογισμού, Προσόντα και συμπεριφορά, επαληθευτών, Διαδικασία επικύρωσης των αναφορών.

Έναρξη 12-06-2023 09:00
Λήξη 14-06-2023 17:00
Λήξη εγγραφών 07-06-2023 00:00
Χωρητικότητα 20
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

ISO 22000:2018 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Νέο Πρότυπο ISO 22000:2018.

Οι συμμετέχοντες, μπορούν να είναι ιδιώτες, ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μίας εταιρείας.

Περιεχόμενα:

-  Η παρουσίαση της δομής του νέου προτύπου ISO 22000:2018
-  Οι απαιτήσεις για την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των οργανισμών σε σχέση με την Ασφάλεια των Τροφίμων
-  Οι νέες αναβαθμισμένες απαιτήσεις για την Ηγεσία
-  Η προσέγγιση της διακινδύνευσης (Risk), Κύκλος Βελτίωσης (Plan- Do- Check- Act)
-  Οι αναβαθμισμένες απαιτήσεις για την Ανάλυση των Κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων

Απευθύνεται σε:

-  Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΑΤ
-  Υπεύθυνους Ασφάλειας Τροφίμων και Συντονιστές Ομάδων HACCP
-  Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τις βασικές αρχές των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Εισηγητές: Βάσια Καζάζη, Γιάννης Τσιριγωτάκης, Νάνσυ Δουκαλέτση, Γιάννης Μπαρράκος, Δημήτρης Γεωργαντέλης, Γιάννης Σαρακατσιάνος, Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης, Χατζοπούλου Νίκη

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 01-06-2023 09:00
Λήξη 02-06-2023 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Βάσια Καζάζη, Γιάννης Τσιριγωτάκης, Νάνσυ Δουκαλέτση, Γιάννης Μπαρράκος, Δημήτρης Γεωργαντέλης, Γιάννης Σαρακατσιάνος, Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης, Χατζοπούλου Νίκη
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2023 Digital Ideas