ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ISO 50001:2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ISO 50001:2018-Σεμινάρια στις ΠιστοποιήσειςΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για εσωτερικούς επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, βάσει του προτύπου ISO 50001:2018.

Απευθύνεται σε στελέχη που θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας, αλλά και σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:
• οι βασικές έννοιες διαχείρισης της ενέργειας,
• η βασική νομοθεσία ενεργειακής διαχείρισης,
• οι αρχές και ο σκοπός ενός συστήματος διαχείρισης της ενέργειας βάσει του ISO 50001,
• η σχέση του ISO 50001 με το ISO14001 και άλλα σχετικά πρότυπα.

Επιπλέον, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το σχεδιασμό του ΣΔΕ, τους σκοπούς, τις ευκαιρίες και τα προγράμματα βελτίωσης, τον έλεγχο λειτουργίας και τη μέτρηση και παρακολούθηση ενεργειακών παραμέτρων, ο απαιτούμενος μετρητικός εξοπλισμός & τα συστήματα αυτοματοποιημένης παρακολούθησης, καθώς και οι απαιτήσεις του ISO 50001 υπό το πλαίσιο της επιθεώρησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτει μεταξύ άλλων:
1. τις βασικές αρχές της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,
2. τις υποχρεώσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές
3. την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ΣΔΕ και τις απαιτήσεις πιστοποίησης τους,
ενώ λαμβάνουν χώρα case studies για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε σχετικούς βιομηχανικούς κλάδους.

Που απευθύνεται
Απευθύνεται στα στελέχη κάθε επιχείρησης που ενδιαφέρεται να μειώσει τα κόστη από την κατανάλωση ενέργειας, να βελτιώσει την περιβαλλοντική της εικόνα ή που εμπλέκεται στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων, σε Υπεύθυνους Ενεργειακής ή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υπεύθυνους Συντήρησης& Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, Ενεργειακούς Επιθεωρητές, συμβούλους ανάπτυξης ΣΔΕ, αλλά και Υποψήφιους Εσωτερικούς Επιθεωρητές ΣΔΕ.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση TUV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 19-09-2023 09:00
Λήξη 20-09-2023 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas