ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΚPIs)

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες
Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποτιμούν, με αναλυτικό & ποσοτικό τρόπο, την «πρόοδο» και βελτίωση μιας Επιχείρησης, σε σχέση και με τους στρατηγικούς της στόχους, και να θέτουν τους δείκτες / στόχους εκείνους οι οποίοι θα δημιουργήσουν «προστιθέμενη αξία» στην Επιχείρηση.

Περιεχόμενα:

- Ανάλυση του τρόπου «αναγνώρισης», προσδιορισμού και χρήσης των κατάλληλων «Κρίσιμων» Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs), με συγκεκριμένα παραδείγματα ανά είδος Επιχείρησης / δραστηριότητας
- Παρουσίαση - ανάλυση “generic” Δεικτών (οι οποίοι εφαρμόζονται «παντού και πάντα»)
- Παρουσίαση - χρήση τεχνικών για συστήματα Δεικτών - KPIs (Process Mapping-Modelling, Balanced Scorecard κλπ) Τρόποι αποτίμησης δύσκολα μετρήσιμων δραστηριοτήτων μιας Επιχείρησης.
- «Ένταξη» - συσχέτιση ενός συστήματος KPIs με ένα Σύστημα Διαχείρισης (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 κλπ) αλλά και με Συστήματα τα οποία θα βασίζονται στις επερχόμενες νέες εκδόσεις των Προτύπων (ISO 9001:2015 κλπ)

Απευθύνεται σε:

- Στελέχη Επιχειρήσεων
- Συμβούλους οι οποίοι αναπτύσσουν συστήματα μέτρησης επιχειρηματικών διεργασιών
- Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης
- Σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με Δείκτες Απόδοσης

Εισηγητές: Γιώργος Λευθεριώτης

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 21-09-2023 09:00
Λήξη 22-09-2023 15:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Γιώργος Λευθεριώτης
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas