Προβεβλημένα Σεμινάρια

TUV Hellas newΜοναδικό εργαλείο για την επιβεβαίωση της εφαρμογής του Building Information Modelling (BIM) είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 19650-2 για τη διαχείριση των πληροφοριών κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων.

Έναρξη 16-05-2024 09:00
Λήξη 17-05-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Πόλη Αθήνα

ISO 45001:2018 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Το σεμινάριο, παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διεξάγουν επιθεωρήσεις επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 (σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 19011 & ISO 17021).

Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο παρέχει την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες, ώστε να εξελιχθείτε σε έναν ικανό Επικεφαλής Επιθεωρητή (Lead Auditor).

Με την ολοκλήρωση και την επιτυχία στη γραπτή δοκιμασία, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης σεμιναρίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους για την εγγραφή τους στα μητρώα του IRCA (International Register of Certificated Auditors).

Περιεχόμενα:

-  Όροι & ορισμοί του ISO 45001:2018
-  Σκοπός και πλεονεκτήματα ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΔΥΑΕ)
-  Ο ρόλος του Επιθεωρητή
-  Σχεδιασμός & υλοποίηση μίας επιθεώρησης σύμφωνα με το ISO 45001:2018
-  Σύνταξη αναφοράς επιθεώρησης και follow up των ευρημάτων
-  Η καταγραφή των ευρημάτων
-  Εγκαθίδρυση, εφαρμογή, λειτουργία, παρακολούθηση, μέτρηση επίδοσης, ανάλυση και αξιολόγηση, ανασκόπηση και βελτίωση της επίδοσης ενός ΣΔΥΑΕ
-  Απαιτήσεις τεκμηρίωσης σύμφωνα με το ISO 45001:2018
-  Διαφορές μεταξύ επιθεωρήσεων πρώτου, δευτέρου & τρίτου μέρους

Επιθυμητές απαιτούμενες γνώσεις:
Οι συμμετέχοντες θα ήταν χρήσιμο να διαθέτουν γνώσεις σχετικά με τα διαχειριστικά συστήματα, την αναγνώριση των επαγγελματικών κινδύνων, την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, την νομοθεσία σχετικά με την επαγγελματική ΥΑΕ, καθώς και τις απαιτήσεις του ISO 45001:2018

Απευθύνεται σε:

-  Υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας  (ΣΔΥΑ)
-  Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΥΑ
-  Υπεύθυνους Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας
-  Υπευθύνους Τμημάτων
-  Διοικητικό Προσωπικό, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας (ΣΔΥΑ)

Εισηγητές: Νέστορας Παπαρούπας, Γιώργος Γαλάνης, Λεωνίδας Καζάκος, Διονύσης Βιδάλης, Γιώργος Σφέτσος, Μαρία Πιτσίκα

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο CQI and IRCA Certified Course No. 1892 – provided by TÜV NORD CERT GmbH

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-03-2024 09:00
Λήξη 08-03-2024 18:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Νέστορας Παπαρούπας, Γιώργος Γαλάνης, Λεωνίδας Καζάκος, Διονύσης Βιδάλης, Γιώργος Σφέτσος, Μαρία Πιτσίκα
Πόλη Θεσσαλονίκη
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas