Προβεβλημένα Σεμινάρια

TUV Hellas newΜοναδικό εργαλείο για την επιβεβαίωση της εφαρμογής του Building Information Modelling (BIM) είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 19650-2 για τη διαχείριση των πληροφοριών κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων.

Έναρξη 16-05-2024 09:00
Λήξη 17-05-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Πόλη Αθήνα

ISO 50001:2018 ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

TUV Hellas newΣκοπός του σεμιναρίου και Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να εκτελέσουν επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους, με βάση το ISO 50001 και σύμφωνα με το ISO 19011 και το ISO 17021, όπου αυτά εφαρμόζονται. Πιο αναλυτικά, το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα προετοιμάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να γίνουν ικανοί Επικεφαλής Επιθεωρητές, συμπεριλαμβάνοντας τα παρακάτω:
• Επεξήγηση του σκοπού ενός Ενεργειακού Συστήματος Διαχείρισης (EnMS), των προτύπων ενός EnMS, επιθεώρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης (MS) και μιας τρίτου μέρους Πιστοποίησης.
• Δομή του P-D-C-A (Plan- Do- Check- Act)
• Αλληλεξάρτηση μεταξύ των εννοιών Διαχειριστική Υπευθυνότητα, Ενεργειακή Πολιτική, Ενεργειακή Σχεδίαση, Έλεγχος Απόδοσης, Διαχείριση Αναθεώρησης και Συνεχής Βελτίωση
• Διαφορές μεταξύ πρώτου, δευτέρου και τρίτου μέρους Eπιθεωρήσεων
• Ο ρόλος και η ευθύνη του Eπιθεωρητή
• Διεξαγωγή όλων των διαδικασιών της επιθεώρησης μέσω άκρως διαδραστικών ασκήσεων: σχεδιασμός, διεξαγωγή, αναφορά και επαλήθευση επιθεώρησης EnMS, που συμπεριλαμβάνουν ασκήσεις ρόλων.

Η Επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου (συμπεριλαμβάνεται η γραπτή εξέταση) πραγματοποιείται με την απόκτηση πιστοποιητικού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την αίτηση ενός ενδιαφερόμενου για να διαπιστευτεί ως επιθεωρητής του φορέα IRCA.

Απευθύνεται σε:

Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι εκείνοι που χρειάζονται λεπτομερή γνώση του ελέγχου διαδικασιών EnMS- Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης, Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης, άτομα της Διοίκησης που εμπλέκονται στην εφαρμογή και τη συντήρηση του ISO 50001, καθώς και Στελέχη που εργάζονται σε Ρυθμιστικές Αρχές.

Εισηγητές: Dr. Παναγιώτης Αχλάδας, Αλέξανδρος Καραπέτσης, Αναστάσιος Ναούμ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχία CQI and IRCA Certified Course No. 2088 –provided by TÜV NORD CERT GmbH

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-03-2024 09:00
Λήξη 08-03-2024 18:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Παναγιώτης Αχλάδας, Αλέξανδρος Καραπέτσης, Αναστάσιος Ναούμ
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas