Προβεβλημένα Σεμινάρια

TUV Hellas newΜοναδικό εργαλείο για την επιβεβαίωση της εφαρμογής του Building Information Modelling (BIM) είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 19650-2 για τη διαχείριση των πληροφοριών κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων.

Έναρξη 16-05-2024 09:00
Λήξη 17-05-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Πόλη Αθήνα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ISO/IEC 17025:2017

TUV Hellas newΣτόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε εσωτερικά ή εξωτερικά στελέχη (συμβούλους) εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων που έχουν λάβει διαπίστευση σε συμφωνία με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017. Καλύπτεται όλο το φάσμα των αναγκαίων γνώσεων που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο στέλεχος, (α) εφαρμόζοντας την προσέγγιση ως διεργασία (process approach), (β) κάνοντας χρήση σύγχρονης Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), κατάλληλης ώστε το εργαστήριο να είναι ανταγωνιστικό και βιώσιμο, (γ) αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες βελτίωσης μέσω ανάλυσης του ισοζυγίου αβεβαιότητας (uncertainty budget) και (δ) εφαρμόζοντας τυποποιημένες τεχνικές αξιολόγησης του κινδύνου (IEC 31010:2019, Risk management – Risk assessment techniques) για βέλτιστη χρήση του σκεπτικού με θεώρηση του κινδύνου (risk-based thinking).

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Με το τέλος του παρόντος σεμιναρίου, τα στελέχη των διαπιστευμένων εργαστηρίων θα μπορούν να καλύπτουν κρίσιμες θέσεις εντός του εργαστηρίου, ασκώντας ηγεσία (leadership), στο βαθμό που το επιτρέπουν τα πρότυπα και οι κατευθυντήριες οδηγίες της διαδικασίας διαπίστευσης.

Σημείωση: Ο συμμετέχων, μπορεί να παρακολουθήσει μεμονωμένα τα σεμινάρια (2 ημέρες- 1 ημέρα- 1 ημέρα) ή το σύνολο αυτών συν μια επιπλέον ημέρα (5 ημέρες).

Εισηγητές:

Γεώργιος Παπαδάκος, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
Δημήτριος Θεοδώρου, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 04-03-2024 09:00
Λήξη 08-03-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Γεώργιος Παπαδάκος, Δημήτριος Θεοδώρου
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas