ΕΛΟΤ EN ISO 15189 - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση των αρχών διαχείρισης ποιότητας και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 15189 και γενικότερα η κατανόηση της εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στο χώρο των εργαστηρίων ιατρικής απεικόνισης του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα.

Περιεχόμενα:

Παρουσίαση των απαιτήσεων και κριτηρίων που θα πρέπει να καλύπτουν τα εργαστήρια ιατρικής απεικόνισης ώστε να διασφαλίσουν την επιστημονική τους επάρκεια σχετικά με την παροχή των απεικονιστικών εξετάσεων που προσφέρουν και να λάβουν διαπίστευση με βάση τo πρότυπαo ΕΛΟΤ EN ISO 15189.

Παρουσίαση των διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων με έμφαση στα θέματα εξοπλισμού (συντήρηση, διακρίβωση, έλεγχος), υποδομών και περιβάλλοντος εργασίας, ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος και θεμάτων δεοντολογίας.

Ανάλυση των απαιτήσεων που αφορούν στις διεργασίες προετοιμασίας εξεταζόμενων, διενέργειας εξετάσεων και τελικής αξιολόγησης ευρημάτων των διενεργούμενων εξετάσεων.

Παρουσίαση της κατευθυντήριας οδηγίας του ΕΣΥΔ για τη διαπίστευση των απεικονιστικών εξετάσεων. Παρουσίαση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης των μεθοδολογιών των διενεργούμενων εξετάσεων και των απαιτήσεων ελέγχου ποιότητας όπως αυτές καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, κατευθυντήριες οδηγίες, τις απαιτήσεις επιστημονικών φορέων, το πρότυπο ISO 15189 και παρουσίαση ειδικών τεχνικών θεμάτων διασφάλισης της επιστημονικής επάρκειας των Εργαστηρίων.

Απευθύνεται σε:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπευθύνους διαχείρισης ποιότητας και στο προσωπικό εργαστήριων ιατρικής απεικόνισης καθώς και σε φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικούς που παρέχουν υπηρεσίες σε εργαστήρια ιατρικής απεικόνισης καθώς και συμβούλους που αναπτύσσουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα Υγείας.

Εισηγητές: Ρηνούλα Μοριανού, Μαρία Στυλιανουδάκη

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 29-04-2024 09:00
Λήξη 30-04-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Ρηνούλα Μοριανού, Μαρία Στυλιανουδάκη
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas