ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

TUV Austria newH TÜV AUSTRIA Academy και το SBC Greece, παρουσιάζουν το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πιστοποίηση Υλικών Κατασκευών. Νομοθεσία, Εργαλεία, μεθοδολογία και κρισιμότητα σε θέματα πιστοποίησης.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα
Τα βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντολογικά πιστοποιημένα έργα, αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. Η απαίτηση υψηλού γνωστικού επιπέδου σε επίπεδο μελέτης και εφαρμογής, καθιστά απαραίτητο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να κατέχουν διευρυμένες γνώσεις και υψηλό επίπεδο κατάρτισης στον τομέα αυτό, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες των κατασκευών.

Το Sustainable Certifications and Product’s Value in Construction Industry είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εισάγει και εμβαθύνει στην σημασία των υλικών που επιλέγονται για την διαδικασία μελέτης και κατασκευής με περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και πρότυπα Circular Economy, ESG, EU Taxonomy, LCAs, EPDs, VOCs, και την διερεύνηση γνώσεων με σκοπό την ομαλή διεκπεραίωση των έργων και μελετών και την κατανόηση πληροφοριών για την βελτίωση της ολοκλήρωσης και συμμετοχής ενός μέλους ομάδας έργου, στην διαδικασία της πιστοποίησης.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος “Sustainable Certifications and Product’s Value in Construction Industry” είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια και δεξιότητες για να βελτιώσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση, επίπεδο γνώσεων και κατανόησης καθώς και την συνεργασία τους, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κατά την εμπλοκή τους σε έργα υψηλού κύρους, ποιότητας και πιστοποίησης με αειφορικά πρότυπα.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες αναφορικά με:

  • Την απόκτηση γνώσεων σε επίπεδο νομολογίας
  • Την κατανόηση επιπτώσεων της τεχνολογίας υλικών στην μελέτη και κατασκευή
  • Tην ανάπτυξη σε ένα πεδίο εφαρμογών που θα συμβάλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη
  • Κατανόηση εννοιών EPDs, LCA, VOCs, FSC, Responsible sourcing, ISO 14067, Zero Carbon Product, EU Taxonomy, Cradle to Cradle
  • Την υιοθέτηση γνώσεων που θα ενισχύσουν την θέση τους στην ομάδα έργου καθώς και το επαγγελματικό τους προφίλ

Σε ποιους απευθύνεται
Σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εμπλεκομένους στην μελέτη, κατασκευή και διαχείριση έργων, στους μηχανικούς προμηθειών, κατασκευαστές, consultats, auditors, developers.

Εισηγητές:
Γ. Καρακατσάνης, Π. Λεβαντής, Β. Καλφούντζος, Δ. Μαναγούδης, Β. Καμανατζής, Α. Μπόνου, Ε. Χρυσάγη

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 09-04-2024 09:00
Λήξη 09-04-2024 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas