ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – IFS 8

TUV Austria newΣτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται το περιεχόμενο, η δομή και οι απαιτήσεις του προτύπου IFS food, έκδοση 8 – Πρότυπο για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων τροφίμων.

Απευθύνεται σε:
• εταιρίες που είναι πιστοποιημένες ή επιθυμούν να πιστοποιηθούν με IFS,
• στελέχη επιχειρήσεων παραγωγικών ή μεταποιητικών μονάδων τροφίμων,
• υπευθύνους και συντονιστές ασφάλειας τροφίμων,
• μέλη της ομάδας ασφάλειας τροφίμων,
• στελέχη εταιρειών που ελέγχουν ή/και επιβλέπουν την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label),
• συμβούλους συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των αλλαγών που περιλαμβάνει η νέα έκδοση του προτύπου καθώς και η εξοικείωση με τη διαδικασία πιστοποίησης με το συγκεκριμένο πρότυπο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές των προτύπου IFS Food, θα μπορούν να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων βάσει του προτύπων IFS και τέλος θα αποκτήσουν εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 17-05-2024 09:00
Λήξη 17-05-2024 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas