ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2015

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες 

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015 και αναλύονται με χρήση παραδειγμάτων από αντίστοιχες ανάγκες και απαιτήσεις.

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόζουν, να βελτιώνουν και να επιθεωρούν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.  Οι συμμετέχοντες μπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο.

Περιεχόμενα

- Τι είναι πρότυπο. Φορείς τυποποίησης.
- Γενική παρουσίαση της δομής των προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης και ειδικότερα του προτύπου ISO 9001:2015
- Προσέγγιση διεργασίας και κύκλος βελτίωσης (PDCA), Προσέγγιση διακινδύνευσης
- Ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015 ανά παράγραφο, θέματα εφαρμογής

Απευθύνεται σε: 

Στελέχη και εργαζομένους που θέλουν να ενημερωθούν για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και να συνδράμουν στο έργο της εφαρμογής και της βελτίωσής τους.

Εισηγητές: Άννα Γεωργίου, Αναστάσιος Ναούμ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TUV HELLAS.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 18-07-2024 09:00
Λήξη 18-07-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Άννα Γεωργίου, Αναστάσιος Ναούμ
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas