ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝ 1176

TUV Hellas newΓενικές Πληροφορίες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για το σχεδιασμό, την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των Παιδικών Χαρών/Παιχνιδοτόπων.

Η παράλληλη χρήση πρακτικών ασκήσεων, παραδειγμάτων και οπτικού υλικού θα βοηθήσει στην καλύτερη εμπέδωση του περιεχομένου της παρουσίασης και του συνόλου του σεμιναρίου.

Περιεχόμενα

Εθνική Νομοθεσία και Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)

ΕΝ 1176-1,2,3,4,5,6,11: Απαιτήσεις ασφαλείας για τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς / παιχνιδότοπου.

ΕΝ 1176-7: Εγκατάσταση, έλεγχος συντήρηση και λειτουργία της παιδικής χαράς / παιχνιδότοπου.

Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος τακτικών ελέγχων και συντήρησης παιδικών χαρών.

Συνήθη ατυχήματα και δυνατότητες πρόληψης τους.

Στόχος του σεμιναρίου είναι:

Η άμεση και αποτελεσματική εκμάθηση των απαιτήσεων ασφαλείας των προτύπων ΕΝ 1176.

Να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον σχεδιασμό και κατασκευή παιδικών χαρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των προτύπων.

Η παροχή τεχνογνωσίας για την επίβλεψη και την παραλαβή της σωστής εγκατάστασης του εξοπλισμού της παιδικής χαράς.

Να προετοιμάσει κατάλληλα τους υπευθύνους λειτουργίας των παιδικών χαρών /παιχνιδότοπων, όσον αφορά στις απαιτήσεις για την συντήρηση και ασφαλή λειτουργία.

Εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων στην παιδική χαρά/ παιχνιδότοπο.

Απευθύνεται σε

Υπευθύνους λειτουργίας παιδικών χαρών, Υπαλλήλους των ΟΤΑ (δήμοι, περιφέρειες), Υπεύθυνους λειτουργίας ψυχαγωγικών πάρκων και παιχνιδότοπων, Σχεδιαστές παιδικών χαρών και εξοπλισμού παιδικών χαρών, Τεχνικό προσωπικό το οποίο εγκαθιστά ή/και συντηρεί εξοπλισμό παιδικών χαρών.

Εισηγητές: Βενιού Γεωργία, Μπελεχρή Μαρία-Χαρά

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 21-05-2024 17:30
Λήξη 22-05-2024 21:30
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Βενιού Γεωργία, Μπελεχρή Μαρία-Χαρά
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas