ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2022 ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση στο περιεχόμενο του ISO 15189:2022 για τη διαπίστευση των εργαστηρίων και γενικότερα η κατανόηση της εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας στο χώρο της εργαστηριακής ιατρικής.

Περιεχόμενα:

 • Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας -Πιστοποίηση και Διαπίστευση
 • Προετοιμασία εργαστηρίου για διαπίστευση κατά το πρότυπο ISO 15189:2022.
 • Ανάλυση γενικών απαιτήσεων σχετικά με τα θέματα αμεροληψίας, εμπιστευτικότητας και απαιτήσεων που αφορούν στους ασθενείς.
 • Ανάλυση των απαιτήσεων που αφορούν σε:
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού – επάρκεια προσωπικού
 • Υποδομή και περιβάλλον - Υγεία και ασφάλεια στον χώρο του Εργαστηρίου
 • Εξοπλισμός- έλεγχος και συντήρηση
 • Διακρίβωση μετρητικών οργάνων
 • Ιχνηλασιμότητα στην παροχή των υπηρεσιών
 • Προ-αναλυτικές - Αναλυτικές και Μετά-αναλυτικές διεργασίες
 • Έκδοση αποτελεσμάτων
 • Επαλήθευση και επικύρωση μεθόδων εξετάσεων
 • Εσωτερικός και Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας.
 • Εκτίμηση της αβεβαιότητας των μετρήσεων
 • Προστασία των πληροφοριών και δεδομένων.

Απευθύνεται σε:

 • Προσωπικό Κλινικών Εργαστήριων
 • Υπεύθυνους Ποιότητας
 • Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης
 • Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων

Εισηγητής: Μαρία Στυλιανουδάκη

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 23-05-2024 09:00
Λήξη 24-05-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Μαρία Στυλιανουδάκη
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas