ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2022 ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

TUV Hellas newΓενικές πληροφορίες

Το μονοήμερο –εντατικό- εκπαιδευτικό σεμινάριο του Φορέα μας, θα σας προσφέρει τις γνώσεις που απαιτούνται για την αναβάθμιση, αναθεώρηση και διαχείριση ενός Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το νέο Διεθνές Πρότυπο ISO15189:2022.

Σκοπός Σεμιναρίου

Ο εφοδιασμός των εκπαιδευομένων με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν την ομαλή έκβαση του Συστήματος Διαχείρισης ενός Κλινικού Εργαστηρίου στο νέο πρότυπο ISO 15189:2022.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

  • Παρουσίαση των κύριων αλλαγών μεταξύ του προτύπου ISO 15189:2012 και της νέας έκδοσης ISO 15189:2022.
  • Ανάλυση νέων απαιτήσεων σχετικά με την τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης
  • Ανάλυση απαιτήσεων αμεροληψίας και εμπιστευτικότητας
  • Ανάλυση χρονοδιαγράμματος μετάβασης
  • Προσαρμογή των τεχνικών επιθεώρησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη επιθεώρηση του συνόλου των απαιτήσεων του νέου προτύπου ISO 15189:2022

Απευθύνεται σε

  • Προσωπικό Κλινικών Εργαστήριων
  • Υπεύθυνους Ποιότητας
  • Επιθεωρητές/Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης
  • Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης
  • Συμβούλους Επιχειρήσεων

Εισηγητής: Μαρία Στυλιανουδάκη

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 17-06-2024 09:00
Λήξη 17-06-2024 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV HELLAS
Εισηγητής Μαρία Στυλιανουδάκη
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas