Γεωργικά Προϊόντα - AGRO

Γεωργικά Προϊόντα - AGROΒασικός στόχος της νέας νομοθεσίας είναι αφενός μεν η επέκταση της δυνατότητας πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων πέρα από τις ατομικές επιχειρήσεις, σε ομάδες επιχειρήσεων, αφετέρου δε της κατάργησης των εξαιρέσεων που υπήρχαν έως σήμερα, αλλά και της ενίσχυσης του συστήματος ελέγχου σε όλη την εφοδιαστική σελίδα.

Έναρξη 19-09-2022 09:00
Λήξη 20-09-2022 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

TUV Hellas new- Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας, - Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής, - Εθνική Νομοθεσία για της λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών, - Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων

Έναρξη 23-09-2022 09:00
Λήξη 23-09-2022 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

TUV Hellas new- Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας, - Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής, - Εθνική Νομοθεσία για της λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών, - Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων

Έναρξη 04-11-2022 09:00
Λήξη 04-11-2022 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

Εγγραφή στο Newsletter

© 2022 Digital Ideas