Πληροφορική - Ασφάλεια Πληροφοριών

TUV Hellas newΟι πληροφορίες είναι η βάση στην οποία οι κυβερνήσεις και οι εμπορικοί οργανισμοί ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Έναρξη 19-06-2023 09:00
Λήξη 23-06-2023 18:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
© 2023 Digital Ideas