Πληροφορική - Ασφάλεια Πληροφοριών

HAU

The ISACA CSX Cybersecurity Practitioner Study Group prepares participants for the CSX Cybersecurity Practitioner (CSX-P) examination, an intermediate level certification for IT and cybersecurity professionals who want to demonstrate technical skills and abilities in cybersecurity.

Έναρξη 27-09-2019 09:00
Λήξη 18-12-2019 17:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Ελληνοαμερικανική Ένωση
Πόλη Αθήνα

TUV Hellas newΣτόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ως προς το πρότυπο ISO / IEC 27001 (με ISO / IEC 27002), σε συμφωνία με τα πρότυπα ISO 19011 και ISO 17021, κατά περίπτωση.

Έναρξη 30-09-2019 09:00
Λήξη 04-10-2019 19:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €1,100.00
Πόλη Αθήνα

TUV Hellas newΙκανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στα Μητρώα των Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCA και αναγνωρισμένα από τον IPC (ISO 20000:2011 ΙRCA certified A17405). Οι συμμετέχοντες (μετά από εξετάσεις) θα αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο που ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή στο Διεθνές Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών IRCA.

Έναρξη 14-10-2019 09:00
Λήξη 18-10-2019 19:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €1,100.00
Πόλη Αθήνα

HAUThis CISM exam preparation seminar provides an overview and key points of all domains of the CISM exam. We offer the CISM exam preparation seminar in association with the ISACA Athens Chapter.

Έναρξη 14-10-2019 09:00
Λήξη 16-10-2019 17:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Ελληνοαμερικανική Ένωση
Πόλη Αθήνα

HAUWe offer in association with the ISACA Athens Chapter, the 3-day intensive preparation course for the CISA Examinations.

Έναρξη 21-10-2019 09:00
Λήξη 23-10-2019 17:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Ελληνοαμερικανική Ένωση
Πόλη Αθήνα

TUV Hellas newΣτόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ως προς το πρότυπο ISO / IEC 27001 (με ISO / IEC 27002), σε συμφωνία με τα πρότυπα ISO 19011 και ISO 17021, κατά περίπτωση.

Έναρξη 04-11-2019 09:00
Λήξη 08-11-2019 19:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €1,100.00
Πόλη Θεσσαλονίκη

TUV Hellas newΤο Σεμινάριο Επιθεωρητών Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας έχει σχεδιαστεί και παρουσιάζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου (ISO 22301). 

Έναρξη 21-11-2019 09:00
Λήξη 22-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €350.00
Πόλη Αθήνα