Προβεβλημένα Σεμινάρια

TUV Hellas newΣτόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την διενέργεια επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000, καθώς και τα πρότυπα ISO 19011, ISO 22003 και ISO 17021, όπως αυτά εφαρμόζονται.

Έναρξη 01-04-2019 09:00
Λήξη 02-04-2019 19:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €700.00
Πόλη Αθήνα

Πληροφορική - Ασφάλεια Πληροφοριών

TUV Hellas newΤο Σεμινάριο Επιθεωρητών Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας έχει σχεδιαστεί και παρουσιάζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου (ISO 22301). 

Έναρξη 28-03-2019 09:00
Λήξη 29-03-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €350.00
Πόλη Αθήνα

HAUThis CISM exam preparation seminar provides an overview and key points of all domains of the CISM exam. We offer the CISM exam preparation seminar in association with the ISACA Athens Chapter.

Έναρξη 08-04-2019 09:00
Λήξη 10-04-2019 17:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Ελληνοαμερικανική Ένωση
Πόλη Αθήνα

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις αποτελούν μια από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις κάθε συστήματος διαχείρισης και έναν από τους μηχανισμούς για την επίτευξη του CHECK (Ελέγχου) στον γνωστό κύκλο του Demming (PDCA – Plan Do CheckAct) που έχει ως στόχο την συνεχή βελτίωση.

Έναρξη 18-04-2019 09:00
Λήξη 19-04-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα