Πληροφορική - Ασφάλεια Πληροφοριών

TUV Hellas newΤο Σεμινάριο Επιθεωρητών Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας έχει σχεδιαστεί και παρουσιάζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου (ISO 22301). 

Έναρξη 21-11-2019 09:00
Λήξη 22-11-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €350.00
Πόλη Αθήνα

TUV Austria newΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκει τις βασικές αρχές και έννοιες της Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Service Management) βάσει του ITILR. Το ITIL αποτελείται από πέντε τόμους: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operations and Continual Service Improvement και προωθεί την ευθυγράμμιση της Πληροφορικής με τις ανάγκες και επιδιώξεις του κάθε Οργανισμού καθώς επίσης και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Έναρξη 27-11-2019 09:00
Λήξη 29-11-2019 16:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα