Τρόφιμα - HACCP

The regulation requires that certain activities must be completed by a “preventive controls qualified individual.” This course, developed by FSPCA, is the “standardized curriculum” recognized by FDA, successfully completing this course is one way to meet the requirements for a “preventive controls qualified individual.”

Έναρξη 06-05-2019 08:45
Λήξη 08-05-2019 14:00
Λήξη εγγραφών 30-04-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Bureau Veritas
Πόλη Θεσσαλονίκη

TUV Hellas newΤο συγκεκριμένο σεμινάριο, αποτελεί μέρος του αναγνωρισμένου προγράμματος των επαγγελματικών δεξιοτήτων του BRC Global Standards Professional και προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση σε βάθος των νέων απαιτήσεων του προτύπου BRC Food. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις δεξιότητες και τις γνώσεις για την επιτυχή εφαρμογή των αλλαγών του προτύπου σε μια πιστοποιημένη επιχείρηση με το BRC-Food.

Έναρξη 14-05-2019 09:00
Λήξη 14-05-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €220.00
Πόλη Αθήνα

The aim of this course is to provide delegates with the knowledge and skills required to perform first, second and third-party audits of Food Safety management systems against ISO 22000:2018, in accordance with ISO 19011 and ISO 17021, as applicable. All references in this document to ISO standards are to the current versions unless stated otherwise.

Έναρξη 20-05-2019 08:45
Λήξη 24-05-2019 17:30
Λήξη εγγραφών 10-05-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής Bureau Veritas
Πόλη Αθήνα

TUV Hellas newΤο συγκεκριμένο σεμινάριο, αποτελεί μέρος του αναγνωρισμένου προγράμματος των επαγγελματικών δεξιοτήτων του BRC Global Standards Professional και προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση σε βάθος των νέων απαιτήσεων του προτύπου BRC Food. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις δεξιότητες και τις γνώσεις για την επιτυχή εφαρμογή των αλλαγών του προτύπου σε μια πιστοποιημένη επιχείρηση με το BRC-Food.

Έναρξη 20-05-2019 09:00
Λήξη 20-05-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου €220.00
Πόλη Θεσσαλονίκη