Περιβάλλον

Απευθύνεται σε ανώτερα, μεσαία ή και κατώτερα στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, επαγγελματίες, συμβούλους και προσωπικό που εμπλέκεται στην καθιέρωση, τεκμηρίωση, εφαρμογή και διατήρηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001, αλλά και σε επιθεωρητές πρώτου ή δευτέρου ή τρίτου μέρους δηλαδή εσωτερικούς ή εξωτερικούς.

Έναρξη 16-12-2019 09:00
Λήξη 20-12-2019 18:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Επικοινωνήστε
Τόπος διεξαγωγής TUV AUSTRIA ACADEMY ΑΘΗΝΑΣ
Πόλη Αθήνα