ΠΛΗ 10 – Εισαγωγή στη Πληροφορική - ΕΑΠ

EuroLogicΗ Σειρά Μαθημάτων ΠΛΗ10 – Εισαγωγή στη Πληροφορική απευθύνεται σε σπουδαστές Πληροφορικής του πρώτου έτους του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ΕΑΠ.

Με δεδομένο, πως οι Σπουδαστές, είναι κατά κανόνα εργαζόμενοι και επιπλέον ΔΕΝ υπάρχουν παραδόσεις στο ΕΑΠ, αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει στόχο να συμπληρώσει αυτό το κενό. Καλύπτει απόλυτα την ύλη της Θεματικής Ενότητας και βοηθάει τους Σπουδαστές, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, να παραδώσουν τις εργασίες που απαιτούνται, να περάσουν τις εξετάσεις και κυρίως, να αποκτήσουν σωστές Βάσεις στη Πληροφορική, απαραίτητες για τη συνέχεια των Σπουδών τους.

Τα Μαθήματα παρέχονται από Απόσταση και είναι e Learning. Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται.
Επιπλέον, παρέχεται σημαντική βοήθεια, για τη σύνταξη των εργασιών, που πρέπει να παραδοθούν, στη διάρκεια τους έτους.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.  Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα  μία εικόνα.

Περισσότερα
Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, είναι η πρώτη Σειρά από μια ομάδα, που αναπτύσσει η Euro Logic Studies και αφορούν Θεματικές Ενότητες Πληροφορικής, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Η Σειρά Μαθημάτων ΠΛΗ10, όπως και αυτές που θα ακολουθήσουν, έχει αναπτυχθεί από μία Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardware και Software, καθώς και με μεγάλη Διδακτική εμπειρία σε διάφορα θέματα Πληροφορικής. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Το υλικό έχει εμπλουτισθεί, με πολλές εξηγήσεις, αποτέλεσμα της μεγάλης πείρας που έχει η Ομάδα ανάπτυξης, αλλά και με επιλεγμένα παραδείγματα, από τη Διεθνή Βιβλιογραφία.

Εχει χρησιμοποιηθεί, μία πρωτοποριακή Τεχνολογία, που επιτρέπει τη δημιουργία εικόνων υψηλής ποιότητας, που προσφέρουν πολλές πληροφορίες, επιτρέπουν τη παρουσίαση των θεμάτων με σαφήνεια, με αποτέλεσμα την εύκολη κατανόηση από τους Σπουδαστές.

Διάρκεια
Η Διάρκεια της Σειράς Μαθημάτων είναι ένας μήνας ή τέσσερεις μήνες ή ολόκληρο έτος, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σπουδαστή.

Τρόπος Εργασίας
Αυτό που ζητάμε από το σπουδαστή, είναι η ενεργός συμμετοχή, στο Μάθημα, έστω και αν ακούγεται παράξενο, από το γεγονός πως εργάζεται μόνος στο σπίτι.

Σύμφωνα με το σχέδιο Μαθήματος, που έχει μπροστά του κάθε φορά, πρέπει να παρακολουθήσει μερικά Videos που περιέχουν θεωρία, καθώς και υποδείγματα επίλυσης ασκήσεων.
Στη συνέχεια δίνουμε στο σπουδαστή τις εκφωνήσεις κάποιων ασκήσεων και ζητάμε να προσπαθήσει να τις λύσει.

Σ αυτό το σημείο βρίσκεται η συμμετοχή του Σπουδαστή. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει τη προσπάθειά του. Τα αποτελέσματα, μπορεί να είναι τρία. Μπορεί να καταφέρει να λύσει την άσκηση, μπορεί να το καταφέρει μερικώς, μπορεί να μην το καταφέρει.
Σε κάθε περίπτωση, με ένα Video, παρέχεται μία από τις λύσεις του προβλήματος, που μπορεί να είναι πολλές. Ο Σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει τη λύση, να δει που έκανε λάθος. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται και προχωράει.
Το γεγονός πως εργάζεται μόνος στο σπίτι, δεν σημαίνει απαραίτητα πως δεν συμμετέχει. Συμμετέχει με τη προσπάθεια να λύσει ασκήσεις.

Απορίες
Στη περίπτωση που αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή με email, με τη Euro Logic Studies και να αναφέρει το πρόβλημα.

Περιεχόμενο
Οπως είναι γνωστό η Θεματική Ενότητα ΠΛΗ10 – Εισαγωγή στη Πληροφορική του ΕΑΠ, αποτελείται από 4 ενότητες:

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών.
Τεχνικές Προγραμματισμού
Γλώσσα Προγραμματισμού C
Δομές Δεδομένων

Στη συνέχεια κάνουμε μία σύντομη περιγραφή του περιεχομένου κάθε Ενότητας.

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Συστήματα Αρίθμησης, Δεκαδικό, Δυαδικό, Οκταδικό, Δεκαεξαδικό, Μετατροπές μεταξύ των Συστημάτων, Συμπλήρωμα Δυαδικού Αριθμού ως προς ένα και ως προς δύο, Παράσταση Αρνητικών Αριθμών, Πράξεις μεταξύ Αριθμών κλπ
Αλγεβρα Boole, Λογικές Πύλες, Λογικές Συναρτήσεις, Πίνακες Αληθείας, Λογικά Κυκλώματα κλπ
Μικροεπεξεργαστής MIPS, Εισαγωγή, Εντολές Αριθμητικές, Λογικές, Ολίσθησης, Μεταφοράς κλπ

Τεχνικές Προγραμματισμού
Αλγόριθμοι, Ψευδογλώσσα, Δομή Ακολουθίας, Συνθήκες, Αμυντικός Προγραμματισμός, Δομή Επιλογής, Δομές Επανάληψης, Μονοδιάστατοι – Δισδιάστατοι Πίνακες, Υποπρογράμματα, Συναρτήσεις, Διαδικασίες, Διαγράμματα Ροής κλπ.

Γλώσσα Προγραμματισμού C
Εισαγωγή στη Γλώσσα, Τύποι Δεδομένων, Δήλωση Μεταβλητών - Σταθερών, Εντολές Εισόδου – Εξόδου, Απλά Προγράμματα, Αριθμητικοί – Συγκριτικοί - Δυαδικοί και Λογικοί Τελεστές, Συνθήκες, Δομή Επιλογής, Δομές Επανάληψης, Αμυντικός Προγραμματισμός, Προγράμματα που υλοποιούν Λογικές Συναρτήσεις, Δείκτες.
Συναρτήσεις Γενικά, Κλήση με Τιμή και Κλήση με Αναφορά, Μεταβλητές Global, Local, Static, Αναδρομικές Συναρτήσεις,
Μονοδιάστατοι Πίνακες, Σειριακή Αναζήτηση σε Μονοδιάστατο Πίνακα, Αναζήτηση σε Ταξινομημένο Πίνακα, Αλγόριθμοι Ταξινόμησης.
Μονοδιάστατοι Πίνακες και Δείκτες, Δυναμικοί Πίνακες, Πίνακες Δύο Διαστάσεων, Δυναμικοί Πίνακες – Δύο Διαστάσεων, Συμβολοσειρές (Strings), Εγγραφές Records κλπ κλπ

Δομές Δεδομένων
Δυαδικά Δέντρα, Διάσχιση (Transversal) Δυαδικού Δέντρου, Pre-Order, In-Order, Post-Order, Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης, Δυαδικά Δέντρα Σωρού, Δομή Στοίβας, Δομή Ουράς, Δομή Λίστας, Αναζήτηση σε Μονοδιάστατο Πίνακα, Σειριακή, Δυαδική, Αλγόριθμοι Ταξινόμησης κλπ κλπ

Μπορείτε να δείτε εικόνες από το Μάθημα, στη Διεύθυνση:
http://www.eurologicstudies.gr/theo/Syl0301000.htm

Αν θέλετε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, χωρίς να μπείτε στη διαδικασία, να παρακολουθήσετε το πρώτο Μάθημα Δωρεάν, παρακαλώ, επισκεφτείτε την Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
http://www.eurologicstudies.gr/theo/Win06.htm

Υπάρχει ένα Video, που είναι μία Εισαγωγή στη Μέθοδο Εκπαίδευσης της Euro Logic Studies και ένα δεύτερο, με τίτλο Πρόγραμμα Lesson – Παρακολούθηση Μαθημάτων, που περιγράφει, τη λειτουργία του προγράμματος, που τρέχει τα Μαθήματα. Θα πάρετε γρήγορα, πολλές πληροφορίες από αυτά.

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης.

Τιμές - Προσφορές
Παρακαλώ επικοινωνήστε. Παρέχονται Δωρεάν Μαθήματα και υπάρχουν Τιμές Γνωριμίας.

Οι ημέρες και οι ώρες είναι ενδεικτικές.

Η Διάρκεια είναι 1, 4 ή 12 μήνες.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 14-08-2019 00:00
Λήξη 11-12-2019 22:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Euro Logic Studies
Τηλέφωνο 210 9592623
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: