Web Design με HTML – CSS Basic

EuroLogic

To Σεμινάριο απευθύνεται, σε όλους εκείνους, που θέλουν να μάθουν να δημιουργούν Ιστοσελίδες με τη Γλώσσα HTML και να τις διαμορφώνουν με τη CSS.
Είναι το Βασικό επίπεδο, Basic. Μαθαίνουμε, όλα τα Βασικά στοιχεία της γλώσσας.

Θυμίζουμε, πως όλες οι Μέθοδοι δημιουργίας Ιστοσελίδων, καταλήγουν τελικά σε κώδικα HTML. Με την HTML, δημιουργούμε Στατικές Ιστοσελίδες, οι οποίες όμως, με τη προσθήκη εντολών της Javascript, ένα θέμα που αναπτύσσετε σε άλλη Σειρά Μαθημάτων, μετατρέπονται σε δυναμικές.
Συνεπώς, αυτή η Σειρά, είναι μία Βάση εκκίνησης.

Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και είναι e Learning. Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται.

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardware και Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα μία εικόνα.

Περισσότερα
Η Γλώσσα HTML, είναι η κύρια Γλώσσα για δημιουργία Ιστοσελίδων.

Όπως είναι γνωστό, η δημιουργία Ιστοσελίδων, έχει μία ιδιαιτερότητα. Αυτός που δημιουργεί την Ιστοσελίδα, δεν γνωρίζει σε ποια οθόνη θα προβληθεί. Υπάρχουν οθόνες, με πολύ διαφορετικές διαστάσεις. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί ειδικές Γλώσσες, οι οποίες σε Συνδυασμό, με κατάλληλα προγράμματα Προβολής, επιτρέπουν τη προσαρμογή του περιεχομένου, στα δεδομένα της οθόνης χρήστη.

Σε αυτή τη Σειρά Μαθημάτων, θα μάθουμε τα ακόλουθα:

Εισαγωγή στη Γλώσσα HTML, Πως δουλεύει ένας Browser, Επίσκεψη σε Site – Λεπτομέρειες, Δημιουργία Εγγράφου HTML. Ανοιγμα Τοπικά, Βασική Δομή Εγγράφου HTML, Κείμενο σε Εγγραφο HTML. Συστατικά Στοιχεία Κειμένου, Περιγραφή του Προβλήματος δημιουργίας Εγγράφου HTML, Προσαρμογή Κειμένου στις Διαστάσεις του Παραθύρου, Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Προσθήκη Παραγράφου σε Κείμενο. Χαρακτήρες Bold κλπ. Επικεφαλίδες h1 έως h6 Brake για Αλλαγή Γραμμής. Προσθήκη: Εκθέτη – Δείκτη. Μαρκάρισμα και Προβολή τμήματος Κειμένου, που έχει Διαγραφεί. Απλή Εισαγωγή Εικόνας. Προσθήκη Comment σε Εγγραφο. Προσθήκη Link σε έγγραφο. Δέσμη Εγγράφων HTML. Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Στη συνέχεια κάνουμε μία εισαγωγή στη CSS, που είναι μία Γλώσσα Μορφοποίησης.
Εισαγωγή στη CSS. Προσθήκη Εντολών CSS - σε έγγραφο HTML. Εντολές CSS – InLine. Εντολές CSS – Internal. Εντολές CSS – External. Προτεραιότητα Εφαρμογής Εντολών CSS – Παραδείγματα. Πως εργαζόμαστε, για Διαμόρφωση Εγγράφων με CSS. Περιγραφή του Προβλήματος, Επιλογής Γραμματοσειράς. CSS Font Family - Επιλογή Γραμματοσειράς. CSS Box Model. CSS για Διαμόρφωση Κειμένων - Βασικές Ιδιότητες Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Αναλυτικές Ρυθμίσεις Border και Margin, με τις παραμέτρους του CSS Box Model. Χρώμα Αντικειμένων - Εισαγωγή στα Μοντέλα Χρωμάτων. Αθροιστικά και Αφαιρετικά Μοντέλα. Μοντέλο RGB. Χρώματα σε RGB και Hex. Χρώματα σε Εγγραφο HTML, με τη Συνάρτηση RGB. Ιδιότητες Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Τα Χαρακτηριστικά μιας Εικόνας. Διαστάσεις Εικόνας, κατά τη Προβολή Εγγράφου σε Browser. Εικόνες GIF σε Εγγραφο Εικόνες PNG: Αδιαφάνεια - Opacity Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων
Χαρακτηρισμός Στοιχείων ενός Εγγράφου – Κλάσεις. Δημιουργία class σε Εγγραφο. Selectors για Διαμόρφωση μιας Κλάσης. Ids Στοιχείων ενός Εγγράφου. Selector για Διαμόρφωση Id. Links με χρήση Id. Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Εισαγωγή στους Πίνακες, Δημιουργία Απλού Πίνακα. Διαμόρφωση Στοιχείων Πίνακα. Εισαγωγή στις Λίστες. Δημιουργία Λίστας. Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Δημιουργία Description List. Δημιουργία Nested List. Διαμόρφωση Unordered List. Διαμόρφωση Ordered List. Δημιουργία - Διαμόρφωση Division. Link για Μεταφορά σε άλλη θέση, στο ίδιο έγγραφο. Εισαγωγή στα Μενού Επιλογών. Δημιουργία απλού Κατακόρυφου Μενού με Λίστα. Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων.

Αυτή είναι η Σειρά Basic.

Σε όλη τη Σειρά Μαθημάτων, εκτός από την απαραίτητη Θεωρία, η εκμάθηση γίνεται με μια Σειρά επιλεγμένα παραδείγματα, που επιτρέπουν στο χρήστη, να κατανοήσει τη χρησιμότητα των διαφόρων εντολών.
Παράλληλα γίνονται πολλές, κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις. Ο Σπουδαστής προσπαθεί να τις λύσει και αν δεν τα καταφέρει βλέπει ένα Video με τη λύση.

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.

Μπορείτε να δείτε εικόνες από το Μάθημα, στη Διεύθυνση:
http://www.eurologicstudies.gr/theo/Syl0401001.htm

Αν θέλετε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, χωρίς να μπείτε στη διαδικασία, να παρακολουθήσετε το πρώτο Μάθημα Δωρεάν, παρακαλώ, επισκεφτείτε την Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
http://www.eurologicstudies.gr/theo/Win06.htm

Υπάρχει ένα Video, που είναι μία Εισαγωγή στη Μέθοδο Εκπαίδευσης της Euro Logic Studies και ένα δεύτερο, με τίτλο Πρόγραμμα Lesson – Παρακολούθηση Μαθημάτων, που περιγράφει, τη λειτουργία του προγράμματος, που τρέχει τα Μαθήματα. Θα πάρετε γρήγορα, πολλές πληροφορίες από αυτά..

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης.

Τιμές
Τιμή Σεμιναρίου: 160, Προκαταβολή: 60 και 4 Δόσεις 25 Ευρώ
Τιμή για Μετρητοίς: 120 Ευρώ
Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές

Διάρκεια 15-20 Ώρες, Ολοκλήρωση  σε 2 μήνες
Οι μέρες και οι ώρες είναι ενδεικτικές

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 15-08-2019 00:00
Λήξη 13-10-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής Euro Logic Studies
Τηλέφωνο 210 9592623
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: