Σεμινάριο Web Development & Εκμάθηση σε βάθος των PHP & MySQL

HellasNetworkComputingΤα σεμινάρια εκμάθησης PHP & MySQLαπευθύνονται σε φοιτητές ή αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής, με γνώση της Επιστήμης της Πληροφορικής. Μπαίνοντας σε βαθιά γνώση των PHP, mySQL, έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίζετε οποιαδήποτε εφαρμογή για ένα site, να το προσαρμόζετε απόλυτα στις ανάγκες σας, να το τροποποιείτε και να εμφανίζετε Websites μοναδικά σε εμφάνιση και λειτουργικότητα.

Όσοι ολοκληρώνουν αυτό το σεμινάριο έχουν στην κυριοHN SQLλεξία την αγορά εργασίας στα χέρια τους!

Διάρκεια: 40 ώρες

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Απεριόριστη Πρακτική Εξάσκηση και Internet
• Προώθηση Βιογραφικού σε Ελληνικές & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ (40 ώρες):

PHP (20 ώρες)
• Εισαγωγή στην PHP
• Μεταβλητές – Τύποι δεδομένων
• PHP & “echo”
• POST & GET
• Functions – Συναρτήσεις
I• nclude – Require – Require_once
• Διαχείριση αρχείων
• Τρόποι για να περάσουμε μεταβλητές μεταξύ σελίδων (web pages)
• Πρόσβαση σε μια MySQL Βάση Δεδομένων από το Web Χρησιμοποιώντας την PHP
• Έλεγχος Ταυτότητας με την PHP και την MySQL
• Δημιουργία Φόρμας Σύνδεσης/Εγγραφής Χρήστη
• Δημιουργία ενός Καλαθιού Αγορών
• Γενικά παραδείγματα στην PHP

MySQL (20 ώρες)
• Ορισμός Βάσης Δεδομένων
• Υπόβαθρο της MySQL
• Διαφορά SQL – MySQL
• Διαχειριστικά της MySQL
• Βοήθεια στη MySQL
• Εισαγωγή στους πίνακες + Παραδείγματα
• Τύποι δεδομένων
• MySQL Timestamp
• Κλειδιά και MySQL
• Προσωρινοί πίνακες
• Πεδία Πινάκων
• Σχόλια στη MySQL
• Χαρακτηριστικά INSERT() + Παραδείγματα
• Εντολή SELECT + Συνθήκες για φιλτράρισμα
• Τελεστές
• Ταξινόμηση
• Ομαδοποιήσεις
• Κανονικές εκφράσεις στη MySQL
• Σύμβολα εκφράσεων (Regex)
• Ενώσεις (UNION)
• JOINS (LEFT,RIGHT,INNER,OUTER)
• Συναρτήσεις
• Ευρετήρια πινάκων
• Μηχανές στη MySQL
• Εξαγωγή στη MySQL
• Transactions
• Αποθηκευμένες ρουτίνες
• Διαδικασίες (Stored Procedures)
• Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα (Stored Procedures)
• Μεταβλητές
• Συνθήκες ελέγχου
• Εντολές επανάληψης (loop, while κτλ.)
• Δρομέας
• Triggers – Εναύσματα
• Όψεις – Views
• Παραδείγματα Όψεων
• Γενικά παραδείγματα στη ΜySQL

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...  

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 15-03-2019 00:00
Λήξη 03-05-2019 01:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €395.00
Διοργανωτής Hellas Network Computing
Τηλέφωνο 210 3636303
Τόπος διεξαγωγής Hellas Network Co.
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: