Προβεβλημένα Σεμινάρια

OPA elearning

Οι ανάγκες των σύγχρονων επιχειρηματικών στελεχών είναι πολύπλοκες, πολυπληθείς και συγκεντρώνονται σε ένα διευρυμένο επιχειρηματικό χώρο, που απαιτεί πάντα λύσεις. Λύσεις προβλημάτων ρουτίνας και καθημερινής πρακτικής, αλλά και άλλων που, ανεξάρτητα από τη δυσκολία που παρουσιάζουν, πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιλύονται και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση. Κάθε επιχειρηματικό στέλεχος στις περιπτώσεις αυτές έχει τουλάχιστον δύο αντιπάλους, που δεν είναι άλλοι από το πρόβλημα και το χρόνο.

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 29-01-2020 00:00
Λήξη εγγραφών 02-10-2019 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου €400.00
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως

IT SECURITY

IbclISO 27001 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το σεμινάριο αυτό είναι ένα πρακτικό βοήθημα που προσφέρει την απαιτούμενη Τεχνογνωσία για τη διασφάλιση της Ακεραιότητας και της Εμπιστευτικότητας των πάσης φύσεως Πληροφοριακών Δεδομένων και Υποδομών που αποτελούν πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για κάθε Επιχείρηση.

Παρουσιάζονται καλές Πρακτικές για την ασφάλεια Hardware / Software και Πληροφοριών, Οδηγίες για έλεγχο πρόσβασης, κρυπτογραφία, φυσική ασφάλεια και περιβάλλον, ασφάλεια λειτουργιών και επικοινωνιών, διαχείριση περιστατικών ασφαλείας, προστασία απο κακόβουλες επιθετικές ενέργειες (hackers, phishing, virus) που διασφαλίζονται με ειδικές δοκιμές (π.χ. Penetration Test).

Παράλληλα, παρουσιάζονται τρόποι εφαρμογής των μεθοδολογιών και Διαδικασιών αυτών, μέσα από τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 27001, το οποίο προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο για την συνεπή εφαρμογή των πολιτικών ασφαλείας.

Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα απαιτούμενα βήματα συμμόρφωσης.

Πώς θα βοηθηθούν οι Συμμετέχοντες

 • Θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Θα γνωρίσουν τη μεθοδολογία Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Θα είναι σε θέση να ελέγχουν - αξιολογούν αποτελεσματικά τη λειτουργία ενός Συστήματος Ασφάλειας Πληροφορίας με τα κατάλληλα εργαλεία
 • Θα αξιοποιήσουν ένα Ολοκληρωμένο Εργαλείο Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων, που τους παρέχεται, προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της εταιρείας τους και να λάβουν μέτρα αποτροπής
 • Θα γνωρίσουν τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 27001:2013, με παραδείγματα και διαδικασίες που θα τους δοθούν
 • Θα είναι σε θέση να εκπονήσουν Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας στον τομέα της πληροφορικής, επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, την ενδεδειγμένη για τα δεδομένα της Επιχείρησής τους
 • Θα είναι σε θέση να υλοποιούν δοκιμές ασφαλείας για την αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Ασφαλείας που έχουν εγκαταστήσει
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Τεχνικές Οδηγίες για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας του Hardware
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους Τεχνικές Οδηγίες για την προστασία των ιστοσελίδων απο κακόβουλες εισβολές καθώς και Οδηγίες για το Penetration Test
 • Θα ενημερωθούν για τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα βήματα συμμόρφωσης

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται στη Διοίκηση, στα στελέχη ΙΤ και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της ασφάλειας και της λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρείας.

ΕΙΣΗΓΗΤEΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Κόζιαρης Χρίστος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC). Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

 • Εγχειρίδιο «IT SECURITY»
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος κατά ISO 27001
 • Access Διαχείρισης Περιστατικών – Προβλημάτων Ασφάλειας IT
 • Εργαλείο Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Κόστος Συμμετοχής: 480 ευρώ

Έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

Περισσότερα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 17-04-2019 09:30
Λήξη 17-04-2019 17:00
Χωρητικότητα 30
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής iBcl
Τηλέφωνο 210 8145518
Εισηγητής Χρίστος Κόζιαρης
Τόπος διεξαγωγής Grand Hotel Palace
Πόλη Θεσσαλονίκη
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: