Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS EXCEL

OPA elearning

Οι ανάγκες των σύγχρονων επιχειρηματικών στελεχών είναι πολύπλοκες, πολυπληθείς και συγκεντρώνονται σε ένα διευρυμένο επιχειρηματικό χώρο, που απαιτεί πάντα λύσεις. Λύσεις προβλημάτων ρουτίνας και καθημερινής πρακτικής, αλλά και άλλων που, ανεξάρτητα από τη δυσκολία που παρουσιάζουν, πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιλύονται και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση. Κάθε επιχειρηματικό στέλεχος στις περιπτώσεις αυτές έχει τουλάχιστον δύο αντιπάλους, που δεν είναι άλλοι από το πρόβλημα και το χρόνο. Έτσι, εκτός του ότι πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με την πείρα που διαθέτει, είναι και υποχρεωμένο να συντομεύει τις λύσεις με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. Ο συνδυασμός αυτός είναι ίσως η πιο επιτυχής αντιμετώπιση στις προκλήσεις των επιχειρηματικών προβλημάτων της εποχής. Το προσφερόμενο πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επίλυση προβλημάτων και πιο συγκεκριμένα τη στρατηγική επίλυσής τους, καθώς και την απαιτούμενη δεξιοτεχνία κατά τη λύση τους. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα και όχι τις παρενέργειές του, ακολουθεί μεθοδευμένες αντιμετωπίσεις κατά τις λύσεις και εφαρμόζει διαδικασίες της επιχειρηματικής πληροφορικής χρησιμοποιώντας για όλα αυτά το εργαλείο MS Excel. Η άμεση επαφή των συμμετεχόντων με πραγματικές καταστάσεις και ρεαλιστικά επιχειρηματικά προβλήματα τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουν δεξιότητες, δημιουργικότητα, κίνητρα, διάθεση και εμπειρία, καθώς και αποδοτικότητα στις συνεργασίες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel – Business Applications with MS Excel» απευθύνεται σε επιχειρηματικά στελέχη, σε εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, καθώς σε φοιτητές και αποφοίτους τριτοβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο τη διοίκηση επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες πάνω στη χρήση του MS Excel για επιχειρηματικές εφαρμογές.

Η «αξία» του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια για τη στρατηγική επίλυση προβλημάτων με την απαιτούμενη δεξιοτεχνία αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα και όχι τις παρενέργειές του, ακολουθούντας μεθοδευμένες αντιμετωπίσεις κατά τις λύσεις και εφαρμόζοντας διαδικασίες της επιχειρηματικής πληροφορικής, χρησιμοποιώντας για όλα αυτά το εργαλείο MS Excel. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε άμεση επαφή με πραγματικές καταστάσεις και ρεαλιστικά επιχειρηματικά προβλήματα, αναπτύσσοντας έτσι, δεξιότητες, δημιουργικότητα, κίνητρα, διάθεση και εμπειρία, καθώς και αποδοτικότητα στις συνεργασίες.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 45 ώρες

Εισηγητής: Μαμάκου Ξένια, ΕΔΙΠ, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 29-01-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου €400.00
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Μαμάκου Ξένια
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: