Εισαγωγή στα ERP συστήματα (SAP & NAVISION)

OPA elearning

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στα ERP συστήματα (SAP & Navision)» αναπτύσσει δεξιότητες τελικού χρήστη σε περιβάλλον SAP & Navision.  Παρέχεται η δυνατότητα ατομικής πρόσβασης (hands-on εμπειρία) του εκπαιδευόμενου σε περιβάλλον SAP και περιβάλλον Navision, που προσομοιώνουν πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων end-user  και για τα δύο συστήματα. Η δομή του προγράμματος είναι τέτοια που ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να επιλέξει σε ποιο από τα υποσυστήματα (και των δύο συστημάτων) θέλει να εκπαιδευτεί, με την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 1η εισαγωγική ενότητα «ERP συστήματα στη σύγχρονη επιχείρηση & Εισαγωγική παρουσίαση SAP ERP και Navision».

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

  • Αποφοίτους και Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και ΤΕΙ
  • Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος

Η «αξία» του προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να πλοηγούνται σε πραγματικό περιβάλλον δύο ξεχωριστών ERP συστημάτων, SAP και Navision, που προσομοιώνουν πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον ενώ μπορούν να επιλέξουν σε ποιο από τα υποσυστήματα των δύο συστημάτων θέλουν να εκπαιδευτούν.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Διάρκεια: 110 ώρες

Εισηγητής: Ιωάννου Γεώργιος, Καθηγητής, ΟΠΑ

Εκπτώσεις
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:
• Άνεργοι
• Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
• Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
• Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
• Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας

Η ημερομηνία λήξης θα μεταβληθεί.

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-10-2019 00:00
Λήξη 10-04-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 02-10-2019
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής eLearning Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο 210 8203753
Εισηγητής Ιωάννου Γεώργιος
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο: