Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής (ΑΣΕΠ Windows Office)

KEKKEM

Το ΚΕΚ ΚΕΜ σε συνεργασία με καταξιωμένους φορείς πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής, αναγνωρισμένους από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση τόσο βασικών, όσο και εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Περιλαμβάνει πλήρη εκμάθηση στο λειτουργικό Windows και στις εφαρμογές της Microsoft: Word, Excel, Internet & Outlook για το ΑΣΕΠ.

Τα τμήματα θεωρούνται αρχαρίων και αποτελούν σήμερα τη βασική προϋπόθεση για εργασία σε οποιαδήποτε εταιρεία, με τη χρήση των δημοφιλέστερων εφαρμογών της Microsoft.

Με το πρόγραμμα αυτό, σας δίνεται η δυνατότητα να χειρίζεστε άριστα το λειτουργικό σύστημα των Windows, να δημιουργείτε φακέλους, να οργανώνετε τις εργασίες σας, να δημιουργείτε και να μορφοποιείτε επαγγελματικά έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, γραφήματα, να πλοηγείστε στο internet με ασφάλεια, να δημιουργείτε και να αποστέλλετε μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κλπ...

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο χρήστης είναι ειδικά προετοιμασμένος για την απόκτηση Πιστοποιητικού, Αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ, στις Βασικές Ενότητες.

Το ΚΕΚ ΚΕΜ είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο.

Διάρκεια ΑΣΕΠ Windows Office Seminar: 40 ώρες

Τοποθεσία διεξαγωγής: Καπνοκοπτηρίου 15 και Αβέρωφ 29, Αθήνα, τκ 10433, ΚΕΚ ΚΕΜ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 18-02-2020 00:00
Λήξη 27-03-2020 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 16-02-2020
Τιμή ατόμου €220.00
Διοργανωτής ΚΕΚ ΚΕΜ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2
Τόπος διεξαγωγής ΚΕΚ ΚΕΜ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2
Πόλη Αθήνα
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas