Εισαγωγή στη διαχείριση εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος

PanAigaiouEPTAΤο πρόγραμμα εισάγει τους εκπαιδευόμενους στο μοντέλο του υπολογιστικού νέφους και στα οφέλη που αυτό προσφέρει ιδιαίτερα όσον αφορά το κόστος και την ευελιξία στην διαχείριση πόρων και υπηρεσιών. Έπειτα, εστιάζει στην εκπαίδευση όσον αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών που ακολουθούν μια αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών και στους τρόπους που η ανάπτυξη και η διάταξη των εφαρμογών αυτών μπορεί να υλοποιηθεί στο υπολογιστικό νέφος ανεξάρτητα από τον πάροχο του νέφους (Amazon, Microsoft, Google). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα συνεχούς ενοποίησης και ανάπτυξης (continuous integration & continuous development, CI/CD) (πλαίσια Jenkins & Github Actions) καθώς και ανάπτυξης & διάταξης εφαρμογών κατά μήκος διαφορετικών υπολογιστικών νεφών (πχ. Amazon EC2, Microsoft Azure, Google Cloud). Για αυτό τον σκοπό, παρουσιάζονται διάφορες τεχνολογίες (Docker & Kubernetes) καθώς και σχετικές πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους (Terraform & Melodic). Τέλος, παρέχεται εκπαίδευση στην ανάπτυξη REST υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της λειτουργικότητας μιας εφαρμογής υπολογιστικού νέφους (πλαίσιο Jersey).

Το πρόγραμμα στοχεύει σε στελέχη επιχειρήσεων και ειδικότερα προγραμματιστές καθώς και σε προσωπικό IT τόσο επιχειρήσεων όσο και δημόσιων οργανισμών που επιθυμούν να ανακαλύψουν τον κόσμο του υπολογιστικού νέφους και να εκπαιδευθούν στο πως να υλοποιούν και να διατάσσουν μοντέρνες διαδικτυακές εφαρμογές πάνω από το υπολογιστικό νέφος. Επίσης, στοχεύει σε φοιτητές και ερευνητές που επιθυμούν να γνωρίσουν το μοντέλο ανάπτυξης εφαρμογών στο υπολογιστικό νέφος ώστε να αναπτύσσουν τάχιστα και συνεργατικά τόσο εργασίες όσο και ερευνητικά πρωτότυπα.

Οι διδακτικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: 1. Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Νέφος, 2. Υπηρεσιο-Κεντρική Αρχιτεκτονική, 3. Διαχείριση Έργων Λογισμικού, 4. Διαχείριση Υπηρεσιών IaaS,5. Διαχείριση Containers, 6. Ενορχήστρωση Containers κατά μήκος διαφορετικών πόρων, 7. Διαχείριση Εφαρμογών Κατά Μήκος Διαφορετικών Παρόχων Νέφους, 8. Συνεχής Ενοποίηση & Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Νέφος

Εισηγητής: Χαράλαμπος Σκιάνης και Κυριάκος Κρητικός

Εκπτώσεις:
- 20% έκπτωση σε άνεργους
- 20% έκπτωση σε πολύτεκνους
- 20% έκπτωση σε ΑμεΑ ή γονείς με ΑμεΑ ανήλικα τέκνα
- 20% έκπτωση σε άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ
- 20% έκπτωση σε επαγγελματίες που πλήττονται από την πανδημία Covid-19
- 20% έκπτωση σε φοιτητές και προσωπικό ελληνικών πανεπιστημίων
- 20% έκπτωση σε ομάδες εγγραφών 5 ατόμων δημόσιων υπάλληλων ή εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα με προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών από τον ίδιο φορέα ή ιδιωτική επιχείρηση
- 15% έκπτωση σε κατόχους ευρωπαϊκής κάρτας νέων
- 10% έκπτωση σε προκαταβολή του συνολικού ποσού

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 10-05-2021 00:00
Λήξη 10-08-2021 00:00
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Λήξη εγγραφών 09-05-2021
Τιμή ατόμου €500.00
Διοργανωτής ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Ε.Π.Τ.Α. – Επιμορφωτικά Προγράμματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης»
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas