ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ BIG DATA ANALYTICS

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ BIG DATA ANALYTICS-Σεμινάρια στην ΠληροφορικήΩς Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων ορίζεται ο εργαζόμενος, ο οποίος εργάζεται στην διαχείριση και ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων, τα οποία προέρχονται ή/και χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές του οργανισμού, της επιχείρησης ή της υπηρεσίας. Ο Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων σχεδιάζει και υλοποιεί τεχνικές και αλγόριθμους για την διαχείριση και ανάλυση των Μεγάλων Δεδομένων με σκοπό την οργάνωσή τους και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων προς όφελος του οργανισμού, της επιχείρησης ή της υπηρεσίας.

Σκοπός:

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επαγγελματιών, οι οποίοι θα μπορούν να αναλάβουν την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων και πληροφορίων, που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία ενός οργανισμού ή επιχείρησης.

Δεξιότητες:

Να μπορεί να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες ενός οργανισμού ή επιχείρησης, σύμφωνα με τη στρατηγική του/της και ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία του/της

Οι καταρτιζόμενοι θα αναπτύξουν τις παρακάτω δεξιότητες:

  • Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και αρχές της διαχείρισης δεδομένων μεγάλου όγκου
  • Να περιγράφει τις βασικές διεργασίες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου
  • Να μπορεί να διαχειρίζεται και να αναλύει δεδομένα με χρήση του Apache Spark
  • Να αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα της ορθής διαχείρισης των δεδομένων μεγάλου όγκου για έναν οργανισμό/επιχείρηση

 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Ευκαιρίες εργασίας:

Στη σημερινή εποχή η ανάγκη των επιχειρήσεων για Ανάλυση Δεδομένων είναι πολύ μεγάλη. Η αυξανόμενη μάλιστα εξάρτηση από τα δεδομένα και η ανάγκη για ασφάλεια και προστασία δεδομένων, δημιουργούν μια διαρκή ζήτηση για επαγγελματίες στον συγκεκριμένο τομέα.

Θα μπορείτε να εργαστείτε σε:
• Φαρμακευτικές βιομηχανίες και στον τομέα της υγείας
• Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
• Ασφαλιστικές εταιρίες
• Marketing & Πωλήσεις
• Τηλεπικοινωνίες
• Εταιρίες Τεχνολογίας
• Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πιστοποίηση:
Απόκτηση διαπιστευμένου, κατά το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το Ε.ΣΥ.Δ., πιστοποιητικού της ACTA Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. “ Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων ” κόστους 190€ σε όποιον το επιθυμεί.

Διάρκεια

16 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Ημερομηνίες σύγχρονης εκπαίδευσης: 22/07/2024, 24/07/2024, 29/07/2024, 31/07/2024 (Case Study) 09:00 με 12:15

Στοιχεία σεμιναρίου

Έναρξη 22-07-2024 09:00
Λήξη 31-07-2024 12:15
Χωρητικότητα Απεριόριστο
Τιμή ατόμου Κατόπιν επικοινωνίας
Διοργανωτής TÜV Austria Academy
Τόπος διεξαγωγής Εξ' αποστάσεως
Πόλη Εξ' αποστάσεως
Μοιραστείτε αυτό το σεμινάριο:
© 2024 Digital Ideas